En ökad jämlik tillgång till vaccin mot covid-19

I en stor del av världen befinner sig människor fortfarande mitt i en pandemi som förvärras av nya virusvarianter som kan medföra allvarliga hälsokonsekvenser. Idag presenterar biståndsminister Per Olsson Fridh satsningar på en ökad global tillgång till vaccin mot covid-19.

– Det här är en fortsatt prioriterad fråga för den svenska regeringen. Vi var tidigt ute med både finansiellt stöd och donation av vaccindoser. Nu vill vi trappa upp vårt stöd, och göra ännu mer. Få saker känns mer angelägna, säger Per Olsson Fridh

Det råder en stor ojämlikhet i världen när det gäller tillgång till vaccin mot covid-19. När 60 % av befolkningen i Europa och USA fått sin första spruta är motsvarande siffra 2 % i Afrika. Hur vi agerar idag för att komma till bukt med den ojämlika tillgången till vaccin globalt får konsekvenser långt bortom hälsoområdet. Ojämlikheten leder även till skillnader i hur snabbt ekonomier kommer på fötter igen. Det är avgörande för den globala handeln att ekonomierna återhämtar sig.

– Den ojämna tillgången till vaccin globalt är oacceptabel. Vi har ett ansvar att agera i solidaritet med utvecklingsländer som inte kunnat köpa egna doser. Genom att använda svenskt bistånd för att främja vaccintillgång för alla kan vi minska död och lidande och få fart på skolorna, ekonomierna och sjukvården globalt. Det är samtidigt viktigt för att minska risken för nya skadliga mutationer, säger Per Olsson Fridh.

Regeringen öronmärker 2,1 miljarder kronor 2022 för att bidra till en jämlik global tillgång till vaccin i biståndsbudgeten. Pengarna kommer bland annat att användas till ytterligare donationer av svenska vaccindoser och ökat stöd till den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax. Satsningen är en fortsättning på den aktiva roll för jämlik tillgång till vaccin som Sverige har spelat hittills under pandemin.

– Sverige har agerat tidigt och kraftfullt. Vi ser nu ett behov av att göra ännu mer. Vi har alla ett intresse av att pandemin bekämpas överallt, avslutar Per Olsson-Fridh.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: