Ett starkare och effektivare rättsväsende

Arbetet med att öka tryggheten i Sverige fortsätter. Idag presenterar regeringen omfattande satsningar för att förhindra kriminalitet och stärka det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminella miljöer.


– Nu fortsätter vi att förstärka hela rättskedjan. Det handlar om förebyggande insatser för att förhindra att unga dras in i kriminalitet, och även en förstärkning av avhopparverksamheten. Det handlar också om att att skärpa straff och få bättre verktyg i brottsbekämpningen, säger Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Rasmus Ling.

Totalt handlar det om över 2,5 miljarder kronor i höstbudgeten för 2022.

En effektivare rättskedja

Regeringen fortsätter att öka antalet polisanställda på Polismyndigheten. När polisen får fler resurser ökar också trycket på andra steg i rättskedjan. Regeringen vill därför öka de brottsbekämpande myndigheternas kapacitet att ta in ett ökat inflöde av grova och svårutredda brott.

Regeringen föreslår satsningar på bland annat Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Rättsmedicinalverket. Förslaget kommer att bidra till en rättssäker och effektiv rättskedja.

Ett nytt teknikpaket

Regeringen föreslår ett helt nytt Teknikpaket. Pengarna ska användas till att utveckla Polismyndighetens förmåga att läsa av kriminellas krypterade kommunikation och förstärka kapaciteten inom polisavdelningen Nationellt forensiskt centrum (NFC) för att snabbare än i dag kunna hantera digitala bevis och DNA.

– Att stärka NFC är oerhört viktigt, inte minst för polisens möjligheter att utreda våldtäkter och sexualbrott. Det gäller också för möjligheten att samla digitala bevis, säger Rasmus Ling

Satsningen innebär också fler kameror. Kameror blir allt viktigare för en digital bevissäkring och för att skapa trygghet för poliser.

Kommunerna måste arbeta förebyggande

Regeringen vill arbeta mot kriminalitet på flera fronter. Utöver fler poliser och kameror behövs även åtgärder för att förebygga brott. Att fler människor ska få stöd att lämna sitt kriminella liv är en viktig del i detta.

Regeringen föreslår en subvention som ska göra det möjligt för Socialtjänsten att genomföra lämpliga insatser för att förhindra fortsatt kriminalitet och bidra till att de ungdomar som är i behov av vård kan beredas sådan vid Statens institutionsstyrelses (SiS) olika hem.

Regeringen förbereder också ett förslag om att införa en ny lag som ger kommunerna ett ansvar att arbeta brottsförebyggande. I höstens budget kommer det att avsättas pengar som kommunerna kan ansöka om för att genomföra de brottsförebyggande åtgärderna.

Bryta tystnadskulturen

Arbetet mot gängkriminaliteten är högt prioriterat av regeringen. Regeringen förbereder just nu den så kallade gängbrottsutredningens förslag, med några av de mest omfattande straffskärpningarna någonsin för gängbrott. Även förslag om ett särskilt hedersbrott är på gång.

Brott med kopplingar till kriminella nätverk är ofta särskilt svåra att utreda. En anledning till det är den utbredda tystnadskultur som finns i de kriminella nätverken och i brottsutsatta bostadsområden. Det har därför lämnats förslag för att bryta tystnadskulturen .

Stärkt rätt till skadestånd

Det är viktigt att de som utsätts för ett brott också får den upprättelse de förtjänar. Genom att stärka rätten till skadestånd för brottsoffer stärks även brottsoffrens ställning. Något som bidrar till att minska skadeverkningarna av brottet.

– Den som utsätts för brott måste i högre utsträckning än idag få skadestånd. Det är en rättvisefråga, även om pengar aldrig fullt ut kan kompensera vad man utsatts för, säger Rasmus Ling.

Regeringen föreslår att Brottsoffermyndighetens ersättningsanslag ökas med 20 miljoner kronor årligen från och med 2023.

Läs mer på regeringen.se

Relaterade nyheter

L och alla andra missar bollen om upploppen

Märta Stenevi framför riksdagenMärta Stenevi framför riksdagen

Omfattande satsningar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Brå bekräftar det vi redan visste

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter