EU:s migrationspakt är ett svek

Efter långa förhandlingar har EU:s medlemsländer och EU-parlamentet enats om en gemensam asyl- och migrationspakt. Pakten innehåller bland annat förslag om hur asylsökande ska tas emot vid EU:s gränser och vilka regler som ska gälla i medlemsstaterna vid tillfällen då antalet personer som anländer till EU är exceptionellt högt. Pakten är en katastrof, kommenterar EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP).

Miljöpartiet anser att överenskommelsen är en oerhörd katastrof, både för asylrätten och skyddet av asylsökandes mänskliga rättigheter i stort, men också för EU:s samarbete på asyl- och migrationsområdet. På det stora hela innebär migrationspakten ett enormt steg bakåt. På många sätt försämras befintlig lagstiftning.

Pakten är ett misslyckande

Miljöpartiet ser särskilt allvarligt på bland annat de nya gränsförfaranden som kommer att införas, och som oundvikligen kommer att leda till att människor kommer att hållas i fängelseliknande asylcenter vid EU:s gränser under tiden som förfarandet pågår. Varken barn eller deras familjer kommer att undantas från förfarandet.

Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) är oerhört kritisk till överenskommelsen och menar att pakten är ett enormt misslyckande som kommer att leda till stort lidande för människor som söker internationellt skydd i EU. Hon menar att förslagen särskilt kommer att drabba barn och att barns rättigheter nu kommer att kunna kränkas helt lagligt.

– Det är ofattbart att det finns en majoritet i EU som anser att barn ska kunna spärras in i flera månader vid EU:s gränser och att barn så små som sex år ska tvingas lämna fingeravtryck. Barn ska mötas med kärlek och respekt, inte spärras in som om de vore brottslingar. Miljöpartiet kan aldrig acceptera en sådan politik, kommenterar Alice Bah Kuhnke.

– Pakten är en enorm katastrof. Bara den utan skam i kroppen kan vara stolt över en uppgörelse som innebär att barn på flykt spärras in. Det är ovärdigt EU och det är ovärdigt Sverige, säger Alice Bah Kuhnke.

MP ställer sig inte bakom överenskommelsen

Miljöpartiet kommer inte att ställa sig bakom överenskommelsen. Alice Bah Kuhnke menar att det handlar om grundläggande, liberala värderingar och internationell solidaritet. Men också om att ta ansvar för ett fungerande EU-samarbete på asylområdet. Hon menar att det oproportionerliga ansvar för asylmottagandet som idag faller på länder i södra Europa kommer att kvarstå och att överfulla flyktingläger vid EU:s gränser, med kränkningar av asylsökandes mänskliga rättigheter som följd, kommer att bli ett ofrånkomligt faktum.

– Johansson och Tobé vill gärna kamma hem detta som en seger. Men att beskriva pakten som en seger för EU är en lögn. Det som nu presenterats är inte en lösning. Ska vi tala klarspråk om vad detta faktiskt är, så är det att genom lagstiftning legitimera brotten mot mänskliga rättigheter som begås vid EU:s gränser. Det är ingen seger, det är skamligt, kommenterar Alice Bah Kuhnke.

– Miljöpartiet har också sett behovet av en reformering av EU:s migrationspolitik. Men det här är inte vad som behövs. Det här är ett svek, mot EU:s medborgare och mot människor på flykt. Idag skäms jag över EU, avslutar Alice Bah Kuhnke.

Även om förhandlingarna nu är avslutade återstår det fortfarande detaljer i lagstiftnignspaketet som kommer att förtydligas av lagstiftarna under de kommande veckorna. Därefter ska lagförslagen slutgiltigt antas av EU-parlamentet och Rådet.

Relaterade nyheter

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter