Extra stöd till utsatta barn och våldsutsatta kvinnor

Utsatta barn och unga och kvinnor som utsätts för våld riskerar att hamna i en särskilt svår situation som en följd av coronaviruset. Nu föreslår regeringen 100 miljoner kronor extra till de organisationer som arbetar med att stötta dessa grupper.

Det nya coronavirusets spridning är en global kris för människors liv och hälsa. När mer tid tillbringas hemma riskerar vardagen dessutom att förvärras för barn och unga som far illa i sin hemmiljö liksom för vuxna som utsätts för våld av närstående.

Därför avsätter nu regeringen 100 miljoner kronor till de organisationer i civilsamhället som arbetar med barn och unga i utsatta situationer, våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq- personer och mot våld i nära relationer under 2020. Stödet ska bidra till att lindra den utsatthet som drabbar dessa grupper då de exempelvis inte kan gå till jobbet eller skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i hemmet.

Stödet ska till exempel gå till att organisationerna ska kunna ha ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper.

– Vi vet att i kriser och katastrofer är det de med minst resurser och sämst förutsättningar som drabbas hårdast. Jag har de senaste veckorna talat med en rad organisationer som jobbar med barn i utsatta situationer och våldsutsatta kvinnor och barn. Organisationerna vittnar alla om att de ser en ökad utsatthet och att många kontaktar dem för att få hjälp, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: