Färdplan för fri och rättvis handel

Lyssna

Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel.

En öppen världshandel är ett centralt verktyg för hållbar ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning och därmed för att uppnå Agenda 2030. Regeringen arbetar för att fri handel, utvecklingssamarbete, skydd av arbetstagares rättigheter, miljön, jämställdhet liksom människors och djurs hälsa ska vara ömsesidigt förstärkande och samstämmiga.

Regeringen har identifierat tio utgångspunkter där vi tillsammans och medvetet ska driva arbetet framåt:

1. Verka för fri och rättvis handel genom EU:s handelspolitik

2. Främja fri och rättvis handel genom internationellt utvecklingssamarbete

3. Främja partssamverkan mellan arbetsmarknadens parter genom Global Deal

4. Förbättrade arbets- och produktionsvillkor i samband med internationella normer och riktlinjer

5. Underlätta företagens, civila samhällets och arbetsmarknadens parters arbete för förbättrade villkor för arbetstagare och småproducenter i andra länder

6. Främja svenska företags ökade deltagande i den globala ekonomin

7. Driva en feministisk utrikespolitik och därmed en feministisk handelspolitik

8. Underlätta hållbar offentlig upphandling 

9. Underlätta för enskilda konsumenter att välja rätt 

10. Stimulera utbildning om produktionsvillkor i andra länder

Vägen till fri och rättvis handel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: