Femstegsplan för återöppnande av samhället

Nu kan regeringen presentera sin plan för ett återöppnande av samhället. Miljöpartiet har jobbat hårt för en långsiktig plan som värnar våra demokratiska fri- och rättigheter.

Smittspridningen minskar nu snabbt. Den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia gör att allt fler varje dag skyddas från allvarlig sjukdom. Därför bedömer regeringen och Folkhälsomyndigheten att det är dags att stegvis fasa ut restriktionerna och öppna det svenska samhället.

Under pandemin har våra demokratiska fri- och rättigheter begränsats på många olika sätt i syfte att rädda liv. I takt med att pandemin avtar och vaccineringen av befolkningen genomförs bör samhället börja återgå till det normala.

En plan i fem steg

Planen innehåller fem steg för ett öppnande av Sverige. Steg 1 inleds den första juni, och innebär några mindre steg till lättnader. Det sista steget, steg 5, innebär att restriktioner och rekommendationer som införts med anledning av pandemin i princip upphör helt.

Regeringen kommer att föra dialog med Folkhälsomyndigheten för att avgöra när det är möjligt att gå vidare till nästa steg i planen, utefter hur pandemin utvecklas.

Första steget gäller från första juni

Från och med den första juni kommer samhället lätta på en del restriktioner.

  • Barn får åka på läger och spela cuper igen
  • Serveringsställen kan hålla öppet fram till kl 22.30
  • Fler än en person tillåts på serveringsställen i gallerior
  • Råd om distansundervisning för vuxna tas bort
  • Matcher och tävlingar för vuxna utomhus tillåts
  • Fler deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Se här för mer information.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: