Fler coronatester och besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om besöksförbud på äldreboenden och att Folkhälsomyndigheten ska leda ett arbete för att möjliggöra utökad nationell provtagning av det nya coronaviruset.

Fler ska testas för det nya coronaviruset
Det finns stora vinster i att utvidga testningen av det nya coronaviruset, men personal- och materialbrist sätter begränsningar. Regeringen har därför beslutat att Folkhälsomyndigheten skyndsamt ska starta och leda arbetet med att koordinera de aktörer som behövs för utökad nationell provtagning.

– En positiv effekt av en bredare testning är att de som testas negativt för covid-19, och i övrigt är friska, kan återgå i tjänst. Eftersom många endast får milda symptom skulle det potentiellt kunna innebära att en betydande mängd viktig personal frigörs. Det är fortsatt viktigt att vi säkerställer provtagning av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården, både bland patienter och personal. Det här uppdraget syftar också till att utöka testningen av andra prioriterade grupper såsom exempelvis räddningstjänst, säger Isabella Lövin.

I ett första steg ska fler testat för om de är smittade av viruset. I ett andra steg ska även tester av immunitet göras. Hemtester kan minska behovet av både personal och skyddsutrustning, men dessa tester behöver kvalitetssäkras för att vi inte ska missa fall eller invaggas i falsk säkerhet.

Sverige är redan ett av de länder i världen som testar flest för covid-19 i förhållande till folkmängden.

Besöksförbud på äldreboenden
Från och med den 1 april införs ett nationellt besöksförbud på landets äldreboenden. I andra länder har vi sett hur en spridning där snabbt kan få förödande konsekvenser

– Jag vet om att många vill besöka sina nära och kära men vi kan inte riskera att smittan får fäste bland de som är allra mest sårbara, och det är bland de som är äldre och som dessutom ofta har andra underliggande hälsoproblem, säger Isabella Lövin.

Regeringen har sedan tidigare givit en skarp rekommendation om att inte besöka nära och kära på äldreboenden men ser nu ett behov av enhetliga och tydliga regler.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i enskilda fall medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Läs mer om regeringens arbete med anledning av det nya coronaviruset på regeringen.se.