Fler får stöd för att sätta upp solceller på taken

Lyssna

Nu ökar vi takten i omställningen till förnybar energi! I budgeten för 2018 ökar regeringen stödet för solel med en halv miljard(!) kronor.

Sol är en viktig pusselbit för att nå målet om 100 % förnybar energi. År 2009 införde regeringen ett investeringsstöd till den som sätter upp sol­celler. Stödet riktar sig till både privatpersoner, kommuner och företag och nu vill regeringen höja stödet så att fler ska kunna installera solceller på sina tak.

Vi ökar takten i solomställningen

Redan idag finns en stor efterfrågan för att bygga solceller på taken. Det visar att det finns stora möjligheter att öka takten för utbyggnaden ytterligare.

Regeringens förslag därför att:

  • Stödet för solceller ska öka med 525 miljoner i budgeten för 2018, 575 miljoner 2019 och 965 miljoner 2020.
  • Höja stödet redan i år, 2017, med 200 miljoner så att de 3000 hushåll som står i kö kan få solceller på taken redan nu.
  • Det ska bli lättare att söka stödet.
  • De som sätter upp solceller kommer att få större andel av investeringskostnaden i stöd (från 20 % till 30 %).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: