Fler kollegor och tryggare arbeten för vårdpersonalen

I dag presenterar Per Bolund och regeringen nya åtgärder i coronakrisens spår. Anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det gör det möjligt för fler att få fast jobb.

För Miljöpartiet är det självklart att satsa på en stark och stabil sjukvård och äldreomsorg.

– De som sliter i äldrevården behöver fler kollegor och tryggare anställningar för att orka fortsätta, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Nu ger vi fler människor möjlighet att få både utbildning och arbete i ett av samhällets viktigaste yrken, att arbeta med att ge våra äldre trygghet och skydd.

Regeringen höjer också prognosen för ersättning till kommuner och regioner för extraordinära sjukvårds- och omvårdnadskostnader kopplade till coronapandemin. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredda att skjuta till ytterligare medel vid behov.

– Det ska helt enkelt inte vara pengar som förhindrar arbetet mot virusutbrottet. I dag kan vi ge besked om att vi ökar prognosen med ytterligare två miljarder till totalt fem miljarder. Kostnader som täcks är bland annat extra personal och övertid, skyddsutrustning och intensivvårdsutrustning. Vi håller vad vi lovat. Pengar är inget hinder för att vården ska kunna göra allt de kan med all den utrustning de behöver, Per Bolund.

Fler ska kunna få jobb inom äldreomsorgen

Det finns en brist på utbildad personal inom äldreomsorgen. Samtidigt har många förlorat sitt arbete i många andra branscher i spåren av coronakrisen. Nu föreslår regeringen ett äldreomsorgslyft som ska förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid.

En anställning ska kunna kombineras med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Fler utbildningsplatser inom vård och omsorg

För att det ska finns tillräckligt många utbildningsplatser skjuter regeringen till medel så att ytterligare 10 000 personer kan vara i utbildning med fokus på vård och omsorg inom regionalt yrkesvux under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020.

Utöver detta föreslås folkhögskolans yrkesutbildningar byggas ut med cirka 1 000 nya halvårsplatser redan 2020, även dessa med tyngdpunkt på vård och omsorg. Staten står för hela kostnaden för utbyggnaden.

Ytterligare medel till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

För att kunna täcka kostnader för bemanning och lagerhållning av material föreslår regeringen att Socialstyrelsen får ett tillskott på 97 miljoner kronor 2020.

Även Folkhälsomyndigheten får mer medel i år för att utveckla myndighetens arbete med anledning av virusutbrottet. Tillskottet på 28 miljoner kronor ska bland annat finansiera en ökad bemanning och ett fördjupat analysarbete.

Förslagen är en del av en extra ändringsbudget som Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: