Framåt för snabba tåg!

Höghastighetståg behövs för att klara klimatmålen. Det har Miljöpartiet kämpat för länge. Nu är regeringen överens och bjuder in till blocköverskridande samtal.

Sverige behöver höghastighetståg. Nu tar vi äntligen nästa steg då regeringen bjuder in till blocköverskridande samtal om snabbare tåg.

Miljöpartiet vill att de ska stå klara så snart som möjligt och gå så snabbt att de kan ersätta flyget.

– Det här är viktigt för Sveriges utveckling, och en av de viktigaste klimatinvesteringar vi kan göra, säger Gustav Fridolin.

Fördelarna är många

Sveriges resenärer förtjänar att kunna välja klimatsmarta, smidiga resealternativ. Med höghastighetståg minskar vi utsläppen, kortar restiderna och öppnar upp för fler jobb, bättre möjligheter för företagande och fler bostäder.

– Det mest ekonomiska och förnuftiga är att bygga så snabbt, smart och på ett så samlat sätt som möjligt, säger Isabella Lövin.

Relaterade nyheter

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Miljöpartiet får 4,8 i ny mätning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter