Nya satsningar för hela landet

Lyssna

Man ska kunna leva, jobba och driva företag i hela landet. Regeringen gör därför en ny satsning för att hela Sverige leva!

I höstbudgeten för 2018 lägger regeringen 1,2 miljarder kronor för bättre möjligheter att leva och verka utanför storstäderna. Satsningen innebär bland annat:

Gröna jobb i hela landet

 • Enklare vägar till jobb inom gröna näringar. Som upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat. slyröjning utmed väg eller järnväg och gallring av skog.

Bättre vägar och kollektivtrafik

 • Investeringar i bättre vägar och kollektivtrafik för att underlätta resande för alla som bor utanför storstäderna och göra det enklare för företag att rekrytera från utanför städerna.
   
 • En särskild investering för att bättra vägnätet på Gotland.

Bättre förutsättningar för utbildning och företagande utanför storstäderna

 • Satsning för bättre utbildning med bland annat lokala lärcentra som ger tillgång till utbildningar från komvux, yrkeshögskola, universitet och högskola. Det ska öka möjligheterna för att människor får rätt kompetens och kan ta de jobb som efterfrågas.
   
 • Snabbare internet i glesbygden.
   
 • 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden som kan lånas ut till privata företag som vill starta nytt eller växa ännu mer i norra Sverige.

Bättre service och goda levnadsvillkor i hela landet

 • Nya och bättre lokala servicekontor kommer att inrättas runt om i landet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: