Historisk satsning mot rasism och för hbtq-personers rättigheter

Hat och främlingsfientlighet hör inte hemma i anständiga samhällen. Med Miljöpartiet i regering satsar vi mer än någonsin tidigare på att stoppa rasismen och stärka hbtq-personers rättigheter.

Nu gör vi en historisk satsning på att stärka arbetet mot rasism och stärka hbtq-personers rättigheter. Ingen regering någonsin har satsat så mycket. Det är en seger för Miljöpartiet som varje dag kämpar för en jämlik och rättvis värld.

Rasismen ska stoppas

Miljöpartiet i regering är fast beslutna om att stoppa den rasism och främlingsfientlighet som just nu sprids i samhället. Nu satsar vi ännu mer på den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Planen ger oss mer kunskap, utbildning och forskning om rasism och hatbrott. Vi kan satsa mer på förebyggande arbete på nätet, ge mer stöd till rättsväsendet och det civila samhället samt stärka samordningen mellan myndigheter och andra aktörer för att förhindra att människor far illa.

HBTQ-personers rättigheter ska stärkas

Varje människa har rätt till sin identitet, sexualitet och frihet. Vi stärker nu arbetet för att hbtq-personer ska kunna leva fria liv och få sina rättigheter fullt ut respekterade.

Regeringen kommer ta fram en handlingsplan för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Organisationer som företräder hbtq-personers lika rättigheter kommer att bjudas in för dialog om vad som behöver göras.

Vi behöver slå vakt om alla människors lika värde

– När det blåser kalla vindar i samhället som utmanar alla människors lika värde måste vi både slå vakt om de framsteg som gjorts men ännu viktigare, ta nya steg framåt.  Därför gör vi nu en historiskt stor satsning på att motverka rasism och stärka hbtq-personers rättigheter, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Bakgrund

På nätet sprids systematiskt hatiska budskap samtidigt som Säpo varnar för att det högerextrema våldet förväntas öka. Vi måste göra allt vi kan förhindra rasismen från att växa och sprida sig.

Även om hbtq-personers situation på flera sätt har blivit bättre under senare år finns det mycket kvar att göra, både i världen och i Sverige: Samkönade par riskerar att hamna i kläm när de blir föräldrar på grund av lagstiftning som inte är anpassad utifrån regnbågsfamiljers behov. Hbtq-personer har sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort och särskilt oroande är situationen för transpersoner.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: