I regeringens vårbudget satsas ännu mer på klimatet

I regeringens vårbudget satsas en halv miljard kronor ytterligare på klimatet. De största satsningarna är ett kraftigt utökat stöd till biogas och ännu mera medel till fler solceller på taken. Med Miljöpartiet i regering har stödet till solceller 20-dubblats jämfört med när Alliansen styrde. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.
Med Miljöpartiet i regering har Sverige fått en starkare klimatpolitik, och den största miljöbudgeten någonsin med rekordstora satsningar på klimatet och miljön.

Efter fyra år i regering har Miljöpartiet sett till att Sverige infört världens mest ambitiösa klimatlag, tagit internationellt ledarskap för att haven ska bli renare, ändrat riktning så att industrin går mot ett mer hållbart håll och gjort så att det går att resa mer fossilfritt.

Vi ökar takten för förnybar energi

  • I regeringens vårbudget satsar vi ännu mer på miljön och klimatet. Vi ökar takten för den förnybara energin. För varje krona Alliansen satsade lägger vi nu en tjugolapp, säger Per Bolund Biträdande finansminister.

Det innebär att stödet till solceller totalt nu är över 1 miljard kronor för 2018. 2014 var motsvarande summa 59 miljoner. Nu utökas även elfordonspremien att gälla eldrivna utombordsmotorer för båtar. Stödet till svensk biogas fyrdubblas redan i år.

Ökar resurser för barn och äldre

Vi ser till att kommuner får mer resurser för att öka bostadsbyggandet, stärker tryggheten för äldre och får in mer personal i vården. Regeringen lägger även stora resurser på barn och unga. Efter en lång period av försvagade kunskapsresultat förbättras nu svenska elevers resultat i internationella mätningar.  

Vi  har en stark ekonomi och en stadigt sjunkande arbetslöshet. Sedan 2014 har Sverige haft en högre tillväxt än de flesta andra jämförbara länder och tillväxten bedöms bli hög även 2018.

Stark ekonomi och sjunkande arbetslöshet

  • Det går bra för Sverige. Det är många som vill få det att framstå på ett annat sätt och måla verkligheten i mörka nyanser, ställa grupper mot varandra och spä på känslor av rädsla och otrygghet, säger Per Bolund, Biträdande finansminister.
  • Vi är stolta över vårt Sverige som de senaste åren tagit solidariskt ansvar och tagit emot många människor på flykt samtidigt som en kvarts miljon fler människor fått jobb, ökat skolresultaten och framför allt tagit stora kliv och infört historiska reformer för att vi ska kunna nå klimatmålen.

 

Relaterade nyheter

Höstbudgeten för 2018: den grönaste någonsin!

”Vi investerar 40 miljarder kronor i samhällsbygget”

Välfärd: Så vill regeringen höja vår livskvalitet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter