Idag firar vi Världsmiljödagen!

Idag är det världsmiljödagen, FN:s dag för att belysa tillståndet för världens miljö. Låt oss göra det till en dag när vi pratar om lösningar på den akuta miljökris världen befinner sig i. För forskningen är tydlig och lösningar finns, om vi  bara är redo att fatta beslut.

Restaureringslagen – en game changer

Just nu ligger ett lagförslag på Sveriges och EU:s bord med potential att bli just den game changer för våra hav, skogar, sjöar och ängsmarker som behövs: restaureringslagen. Förslaget handlar om att återställa skadade ekosystem och kommer inte en sekund för tidigt. I dagsläget är cirka 80 procent av EU:s naturområden i dåligt skick. En fortsatt överexploatering av naturen riskerar att föra med sig en fullständig kollaps av de ekosystem som vårt samhälle är beroende av, vilket skulle vara förödande för hela samhällsekonomin.

En mycket god investering

Det ekonomiska värdet av att investera i naturen är alltså enormt. EU beräknar att samhället får tillbaka cirka 10-40 gånger de investerade beloppen – tack vare de ekosystemtjänster som stödjer livsmedelsförsörjning, klimatet, människors hälsa och samhällets hållbarhet.

Forskningen visar att för varje krona som investeras, minskar kostnaderna i andra sektorer. Satsningar på klimatanpassning och varierade, naturnära skogsbruksmetoder, ger skogar med bättre brandskydd och bättre folkhälsa. När samhället betalar för att upprätthålla bete på naturbetesmarker, och minskar användningen av giftiga bekämpningsmedel, får vi tillbaka pollinatörer som är en förutsättning för livsmedelsförsörjningen. När samhället investerar i grönska i städer, skapas skydd mot överhettning under de allt hetare somrarna. När samhället investerar i hållbara fiskemetoder kan krisen för våra hav vändas och fisken komma tillbaka.

Regeringen bromsar lagen

Utan naturen skulle dessa saker behöva kompenseras med separata, dyra och ineffektiva lösningar. Restaureringslagen är ett måste för att stötta de naturvärden vi är beroende av.

I sommar ska EU fatta beslut om lagen. Den svenska regeringen har hittills försökt stoppa och vattna ur lagförslaget. Låt oss hoppas att resten av EU är mer förnuftiga.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter