Vi vill investera i gröna jobb och en stärkt ekonomi

Språkrören presenterar idag en investeringsplan för gröna jobb och en stärkt ekonomi. En av de viktigaste utmaningarna för den nya regeringen kommer vara att hantera det ekonomiska läget, elpriskrisen och dyrtiderna med kraft.

– Vi kommer behöva rusta oss för svåra tider, stålsätta oss mot den påtryckning som nu sker mot många av Europas länder och framförallt ta kraftfulla åtgärder för den gröna omställningen. Den ger oss en starkare ekonomi, fler jobb och sänker utsläppen – och gör Sverige säkrare, säger språkröret Märta Stenevi.

Skynda på den gröna omställningen

I oroliga ekonomiska tider med höga elpriser, lågkonjunktur och oroliga hushåll ska vi inte bromsa – det är nu vi ska investera i den gröna omställningen. Det handlar om stora investeringar i klimatomställningen som leder till tusentals jobb runt om i Sverige samtidigt som det stärker vår konkurrenskraft och gör oss mindre beroende av fossila bränslen.

En av de viktigaste utmaningarna för den nya regeringen kommer vara att hantera det ekonomiska läget, elpriskrisen och dyrtiderna med kraft och med en tydlig reformagenda. Där är den gröna omställningen central. Den ger oss en starkare ekonomi, fler jobb och sänker utsläppen och gör Sverige säkrare.

– Klimatomställningen bygger ett bättre Sverige. Ett Sverige för både människor och miljö, ett jämlikt samhälle där ingen lämnas efter. Vi är övertygade om att vi kan klara det här – men då krävs det handling. Sverige behöver en regering som prioriterar den gröna omställningen och för det behövs Miljöpartiet i regeringen, säger språkröret Per Bolund.

Investeringar

Miljöpartiet presenterar därför en investeringsplan för gröna jobb och stärkt ekonomi.

 • Energisteget För att hjälpa företag få ned sina kostnader, framförallt i elområde 3-4 är det viktigt att vi snabbt får till en effektivare energianvändning
 • Energieffektivisera bostäder. Bostäder i Sverige behöver förbruka energi så effektivt som möjligt. Då kan vi använda den el vi sparar på att ställa om transporter och industri till el. Det är också bra för de boende som får en lägre el- och värmeräkning. Genom att sänka energiförbrukningen sänker vi också elpriserna.
 • Staten ska ta 80 % av kostnaden för privata energiinvesteringar.
 • Utöka infrastruktursatsningarna i den nationella planen. Tågen i Sverige ska bli billigare, gå snabbare och vara mer pålitliga. Därför lägger vi 20 miljarder mer än regeringen per år på hållbara transporter.
 • Solceller på alla offentliga tak. Vi vill se en investering i att alla byggnader som ägs av staten, regionerna eller kommunerna ska få solceller på taket.

Kompetens och utbildning

 • Storsatsa på yrkesutbildningar för att möta kompetensbehovet i den gröna omställningen
 • Statlig finansiering för de som vill studera utanför sin kommun eller region
 • Skapa ekonomiska incitament för att individers privatekonomi inte ska stå i vägen för en flytt för studier eller jobb på annan ort.

Gröna jobb och fler händer i välfärden

 • Utöka klimatklivet. Skapar jobb åt mängder av företag. t.ex. elektriker, hantverkare och verkstadsföretag. Klimatklivet är ett generellt stödprogram för att sänka utsläpp där individer, föreningar och företag kan söka pengar för att sänka utsläpp
 • Utöka industriklivet. Industriklivet har kraftigt påskyndat industrins omställning. Vill kraftigt utöka den satsningen för att ställa om industrin snabbare.
 • Ta fram statliga garantier för att kunna få fram tillfälliga bostäder av olika slag snabbt för att klara den dramatiska ökning i utbildning och etablering som redan nu syns på flera platser där gröna industrier etablerats.

Stöd till de med minst marginaler

 • Höjt studiebidrag med 300 per månad
 • Höjt bostadstillägg till personer med sjuk- och aktivitetsersättning
 • Inflationssäkra bidrag som inte redan är det
 • Förläng den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget och förläng den tillfälliga höjningen av a-kassan
 • Förbättra studenters villkor för a-kassa och sjukförsäkring

Se hela presskonferensen på Youtube, här. 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter