Klimat i fokus när FN lanserar ny rapport

Denna vecka är Sverige värd för FN:s klimatpanel IPCC som håller sin femte toppkonferens.

Mer kraftfull politik behövs, säger forskarna. Foto: Naturvårdsverket.

Första rapporten på sju år

Slutrapporten som antas på fredag är den första på sju år. Men det viktigaste är redan känt: Klimatförändringen är en ödesfråga, den pågår nu och den orsakas främst av människans utsläpp av växthusgaser.

Lösningar finns

År 2050, när den bäbis som föds idag har blivit 37 år gammal, bör våra utsläpp inte överstiga en tiondel av dagens.

Det är en stor utmaning, men det är fullt möjligt. Tekniken finns och på sikt ger det nya gröna jobb i både landsbygd och städer. Vi kan göra mycket som individer, men först när vi går samman kan vi på allvar förändra spelplanen.

Med politik kan vi skapa mer mänskliga och klimatvänliga städer. Vi kan bygga ut kollektivtrafiken. Och vi kan genomöra en övergång till 100 procent förnybar energi.

Vi kan stimulera ett företagande som tjänar pengar på hållbara produkter och tjänster både här hemma och utomlands. Och vi kan skapa en blomstrande landsbygd med världens renaste jord- och skogsbruk. 

Många oroliga

Oron för klimatet är stor. Det är inte dig det är fel på, det är politiken. Medan politikerna debatterar vad som borde göras fortsätter utsläppen vara skyhögt mycket högre än vad som är hållbart. I Alliansens Sverige har vi inte ens ett tydligt mål för minskade utsläpp till år 2050. Nya spelregler behövs för att medborgare, företag och kommuner ska våga investera klimatsmart.

Ordning och reda, tack

Miljöpartiet föreslår att nästa regering lägger fast ett vetenskapligt förankrat mål för klimatpolitiken och att det sedan sätts bindande tak för utsläppen, mandatperiod för mandatperiod, hela vägen fram till år 2050. Till detta vill vi ha tydliga regler som skapar ordning och reda i klimatpolitiken.

Då vet alla vad som gäller. Då kan alla göra klimatsmarta val, från glesbygdsbon som ska köpa bil till koncernchefen som ska investera i maskiner till sina fabriker. Då tar politiken sitt ansvar.

HELENA LEANDER (MP) miljöpolitisk talesperson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: