Kommentar från Isabella Lövin om Transportstyrelsen och dagens regeringsombildning

Isabella Lövin kommenterar om Transportstyrelsen och dagens regeringsombildning

Det är mycket allvarliga felaktigheter som begåtts på transportstyrelsen. Anna Johansson har själv dragit slutsatsen att hon har brustit i sitt ansvar som ansvarigt statsråd för Transportstyrelsen och därför välkomnar jag att hon idag lämnat in sin begäran om entledigande och att statsministern har bifallit den.

 

Det är viktigt att händelseförloppet på myndigheten och regeringens hantering nu kommer granskas ytterligare. Jag konstaterar att oppositionen hade kunnat extrainkalla konstitutionsutskottet för att granska statsrådens agerande men valde att inte göra det. Istället har man valt att frångå det kvalitetssäkrande arbete riksdagen ska utföra för att direkt uttala misstroende mot hela tre statsråd. Det är anmärkningsvärt och är inte att ta ansvar för Sverige.

 

Jag är samtidigt glad att välkomna Heléne Fritzon och Tomas Eneroth till regeringen och ser fram emot att tillsammans fortsätta samhällsbygget för framtiden. 

 

Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet de gröna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: