Kompletterande migrationsförslag ska möjliggöra för fler att få stanna

Regeringen meddelar idag att migrationskommitténs betänkande kommer att skickas på remiss. Men det kommer kompletteras och justeras med förslag som ger utsatta barn och fler som varit i Sverige länge möjlighet till uppehållstillstånd.

Miljöpartiet fortsätter jobba för varje människa som drabbas hårt av stränga migrationslagar. Vi har möjlighet att ge fler trygghet.

Detta betyder inte att Miljöpartiet har ändrat åsikt om migrationskommitténs betänkande – vi fortsätter jobba för en human och rättssäker migrationspolitik.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har förhandlat frågan och är nu överens om flera förslag som innebär en viktig skillnad för människor på flykt och i utsatta situationer.

Starkare skydd för utsatta barn

Miljöpartiet accepterar inte Migrationskommitténs förslag som försämrar skyddet för utsatta barn. Istället gör vi förändringar för att de ska få starkare skydd: 

Det ska räcka med särskilt ömmande omständigheter för barn – och inte krävas synnerligen ömmande omständigheter som kommittén föreslagit.

– Det är en återgång till den skrivning i utlänningslagen som Miljöpartiet drev igenom 2014. Den ska återigen bli lagstiftning. För oss är det en självklarhet nu när Barnkonventionen blivit lag, säger Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson.

Människor med anknytning ska kunna få stanna

Miljöpartiet har också förhandlat fram ett förslag till en ny grund för uppehållstillstånd för vuxna som har anknytning till Sverige.

Personer som vistats i Sverige med uppehållstillstånd, men riskerar utvisning, ska kunna få stanna eftersom de har en anknytning hit. Det kan till exempel handla om unga som vuxit upp här och som annars skulle utvisas på 18-årsdagen.

Rimligare regler för ensamkommande unga

Miljöpartiet har också fått med sig Socialdemokraterna på att genomföra lättnader för de ensamkommande ungdomar som fick uppehållstillstånd tack vare gymnasielagen.

Det ska bli lättare för de här ungdomarna att få stanna i Sverige:

  • En anställning på ett år ska räcka för permanent uppehållstillstånd, istället för dagens krav på två år eller längre.
  • Ungdomarna ska få tolv, inte sex, månader på sig att hitta arbete efter avslutade studier.
  • Yrkesintroduktionsanställningar ska räknas och arbete ska kunna kombineras med studier.

Miljöpartiet kritiska till migrationskommitténs förslag

Förslagen från Migrationskommittén kommer att skickas på remiss, och under tiden kommer förslagen för att fler ska kunna få stanna också remitteras. Miljöpartiet har inte ändrat åsikt om innehållet i kommitténs förslag.

– Miljöpartiet har varit kritiska mot många av förslagen i betänkandet eftersom de får orimliga konsekvenser för utsatta människor. Det är viktigt att alla dessa konsekvenser nu kommer fram i remissvaren, säger Annika Hirvonen.

Vi fortsätter driva på för att Sverige ska ha en human migrationspolitik och stå upp för asylrätten. Det är viktigt att myndigheter och organisationer får tillfälle att skärskåda förslagen och yttra sig över dem. Vi vet att vi inte är ensamma om att kämpa för en mer human politik.

Vi ska fortsätta att göra skillnad

Vår viktigaste prioritering har hela tiden varit att göra verklig skillnad för de människor som tvingats fly. Dessa förslag för nya vägar till uppehållstillstånd för särskilt utsatta och förändringar som gör skillnad för gymnasielagens ungdomar är ett resultat av detta.

– Sen tidigare har vi fått igenom att möjligheten till familjeåterförening ska utökas och nu i somras satte vi stopp för volymmål och en fördubbling av preskriptionstiderna. Det är resultatet av ett envist arbete för en human flyktingpolitik. De som hoppats att den gröna elefanten i rummet inte skulle få något inflytande är nog besvikna idag, säger Annika Hirvonen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: