Kongresshandlingar 2018

 

Miljöpartiet antar på årets kongress sitt valmanifest inför riksdagsvalet 2018. Partistyrelsen har lagt en proposition med förslag till valmanifest, som medlemmarna genom en digital process har fått lägga ändringsförslag på. Partistyrelsen har också svarat på alla ändringsförslag.

På kongressen behandlas propositionen samt medlemmarnas ändringsförslag. Kongressen behandlar också övriga propositioner från partistyrelsen och de motioner som kommit in på dem.

Här är årets underlag till kongressen:

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: