Kort sammanfattning av överenskommelsen om strandskydd och skog

Ett starkare strandskydd där det behövs som mest, mer skyddad skog i hela landet och en säkrad allemansrätt. Det är viktiga miljöpartistiska framgångar i den uppgörelse om skog och strandskydd som idag är klar mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.


Här listar vi en sammanfattning av förslagen:

Strandskyddet

 • Vi stärker strandskyddet i områden där skyddet behövs som mest, dvs där det är högt tryck på att bygga och i områden som är särskilt viktiga för djur- och växtlivet.
 • Vi har säkerställt att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag finns kvar (fri passage), så att allemansrätten säkerställs och den skyddsvärda naturen skyddas.
 • Vi har stoppat det mycket kritiserade förslaget om att strandskyddet helt ska kunna upphävas i stora landsbygdsområden.
 • Vi inför väl avvägda lättnader i gles- och landsbygd och i små tätorter, på ett sätt som inte offrar den biologiska mångfalden eller förutsättningar för friluftsliv. 
 • Långa obrutna strandlinjer skyddas mycket bättre än vad som föreslogs i den tidigare utredningen.
 • För att stärka skyddet av stränderna satsar vi på bättre vägledning, tillsyn och kontroll.

Skogen

 • Vi skyddar mer värdefull skog i hela landet.
 • Vi ser till att skydda de stora sammanhängande naturskogarna i fjällvärlden, som är Sveriges eget Amazonas.
 • Vi gör det bättre och mer attraktivt för skogsägare att på frivillig väg skydda skog med höga naturvärden.
 • Vi inför ett sveaskogsprogram och ett markförsäljningsprogram som ska användas som ersättningsmarker för att skydda skog i hela landet, inte minst den fjällnära skogen.
 • Vi säkerställer att det fortsatt kommer vara möjlig för myndigheterna att ta initiativ till att skydda skog och tillämpa tvång när det är behövs.
 • Vi inrättar fler och utvidgade nationalparker. Nationalparker är det starkaste skyddet och den mest värdefulla natur vi har.
 • Vi ser till att inventeringen av höga naturvärden och skyddsvärd skog utvecklas med nya metoder så att vi fortsatt kan få kunskap om läget i skogen. Och vi har stoppat förslaget om att radera all den data som redan har samlats in.
 • Vi stärker arbetet med klimatanpassning av skogsbruket.
 • Vi ser till att staten blir föregångare för ett skogsbruk som är hållbart på riktigt, genom att skydda statlig fjällskog och utveckla alternativa brukningsmetoder.
 • Till skillnad från skogsutredningen lägger vi seriösa förslag både för att göra det enklare för skogsägare att välja hyggesfria metoder och för att staten som markägare ska gå före.
 • Staten ska samråda med samebyar och Sametinget och beakta deras intressen samt konsekvenserna för rennäringen vid markförsäljningsprogram. Staten ska också ta större hänsyn till tillgången av renbete i renskötselområdet när skogen brukas.
 • Vi ser till att mål och rådgivning bidrar till klimatanpassning, ökad biologisk mångfald, ökad klimateffektivitet och miljöhänsyn i den brukade skogen.

Relaterade nyheter

Annika Hirvonens anförande i riksdagen

MP nominerar Janine Alm Ericson till andra vice talman

Hirvonen och Ling omvalda som gruppledare

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter