Paket för att bekämpa barnfattigdomen

När köerna till matutdelningar ringlar längre och längre vill regeringen vräka barnfamiljer och införa ett bidragstak. Det är helt fel väg att gå. Den växande barnfattigdomen är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. I detta akuta läge behövs kraftfulla insatser för att hjälpa de som behöver det mest. Därför presenterar Miljöpartiet idag ett paket med insatser för att hjälpa de mest utsatta.

– Vi befinner oss i en perfekt storm och ett kritiskt läge för hushållens ekonomi. Tyvärr är högerregeringens fördelningspolitiska ambitioner obefintliga. För att hjälpa barnfamiljer i det akuta skedet vill vi ge barn gratis frukost i skolan och slopa momsen på basvaror. Vi vill även stoppa vräkningar av barnfamiljer under krisen, en oerhört viktig åtgärd för de allra mest utsatta, och vi höjer också ett flertal ersättningar. Barn ska känna framtidstro, inte pengaångest, säger språkrör Märta Stenevi, MP.

Barnfattigdomen måste bekämpas

Barnfattigdomen i Sverige är redan alldeles för hög och regeringens flathet inför situationen riskerar att slå ut långt många fler barn från samhället. Stadsmissionen vittnar om nya grupper som inte tidigare varit i behov av matstöd och skolor vittnar om barn som äter mer av skolmaten till följd av en sämre ekonomi hemma. Dessa vittnesmål är alarmerande. Många föräldrar är i behov av ekonomiskt stöd för att klara familjens basbehov. Det är en fruktansvärd stress när pengarna inte räcker till mat, hyra och el. En stress som även påverkar barnens välmående. I den här ekonomiskt utsatta situationen riskerar barnfamiljer som har det svårt att också drabbas av en ännu större olycka – risken att förlora sitt hem, sin trygghet och tak över huvudet. Hur ska ett barn som inte har ett tryggt hem kunna göra läxorna?

Regeringen vänder de utsatta ryggen

Barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden löper också stor risk att hamna i socialt utanförskap. Pengarna räcker inte till fotbollsklubbens avgift, en bio med kompisarna eller en fika på stan. Barnen som växer upp i knappa ekonomiska förhållanden tenderar även att ha sämre betyg i skolan, de lever oftare under osäkra boendeförhållanden och saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar.

Det är skamligt att ett välfärdsland har en regering som inte vill hjälpa de mest utsatta, utan vänder dem ryggen när de som allra mest behöver stöd.

– När barn kommer hungriga till skolan skär regeringen istället ner på statsbidragen till kommunerna och tvingar fram nedskärningar. Situationen för Sveriges hushåll förvärras för varje dag. För att skapa ett rättvist samhälle räcker det inte med fläskiga vallöften. Det kräver handling, inte bara ord. Miljöpartiet vill ge barn som har det tufft möjligheter att lyckas. Därför vill vi tillsätta en oberoende kommission mot barnfattigdom som ska ta ett helhetsgrepp kring frågan så att vi besegrar barnfattigdomen på sikt. Vi vill också göra omfattande satsningar för civilsamhällets organisationer som gör ett ovärderligt arbete, säger språkrör Per Bolund, MP.

Här är Miljöpartiets förslag

Servera gratis frukost till alla elever i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium.
Det är en investering som är värd vartenda öre – mätta elever mår och pluggar bättre.

Slopa momsen på basvaror.
Vi vill slopa momsen tillfälligt på basvaror som till exempel bröd, mjöl, mjölk, frukt, grönsaker, välling och gröt.

Höj viktiga stöd till de som har det svårast.
Vi vill inflationssäkra viktiga ersättningar som barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Höj dagersättningen för asylsökande och ukrainska medborgare med tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.
Dagens 71 kr/dag för en vuxen ensamstående räcker inte på långa vägar. Dagersättningen bör höjas så att den ligger i nivå med riksnormen för försörjningsstöd, det vill säga 114 kr för en ensamstående vuxen.

Stopp för vräkningar av barnfamiljer under krisen. 
Att barnfamiljer vräks är en skam för ett välfärdsland som Sverige. Under tiden som krisen pågår vill vi se ett totalt stopp för vräkningar av barnfamiljer. För att komma åt problemet på sikt vill vi införa ett krav på att alla kommuner förebygger vräkningar systematiskt. Vi vill stoppa orimliga inkomstkrav i allmännyttan och införa en statlig hyresgaranti för att sänka trösklarna till egen bostad.

En miljard kronor till civilsamhället.
Civilsamhällets stödverksamheter är samhällsviktiga. Det såg vi tydligt under pandemin, det ser vi återigen under den pågående krisen. Vi vill bryta civilsamhällets beroende av projektstöd.

Tillsätt en kommission mot barnfattigdom.
Vi vill se en stark oberoende kommission som tar sig an barnfattigdomen, och som består av forskare och experter från myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Även barn ska ha en stark röst i kommissionen.

Se presskonferensen här. 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter