KU-anmäler Kristersson över tjänstemännens löner

Idag har Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmält statsminister Ulf Kristerssons (M) hantering av lönekriterier i regeringskansliet till riksdagens konstitutionsutskott. Bakom anmälan ligger uppgifter om att personer som arbetar med att genomföra Tidöavtalets politik ska prioriteras i lönerevisionen. På den gemensamma pressträffen kritiserar partierna politiseringen av statsförvaltningen och pekar på regeringsformen som tydligt säger att man är skyldig att iaktta saklighet och opartiskhet.

– De opolitiska tjänstepersonerna är ryggraden i en fungerande statsförvaltning. Det finns en grundläggande skillnad mellan politiska och opolitiska tjänstepersoner som behöver upprätthållas. Frågan är om den gränsen suddas ut med den här typen av lönekriterier som det finns uppgifter om, säger Amanda Lind, demokratipolitisk talesperson för MP.

Politisering av statsförvaltningen

I Regeringskansliet har det länge funnits en väletablerad tradition att skilja på politiska och opolitiska tjänstemän. En uppdelning som är avgörande för att säkerställa oberoende underlag och göra det möjligt för den demokratiskt valda regeringen att genomföra sin politisk. Nu vittnar dock opolitiska tjänstemän på Regeringskansliet om politisk påverkan på de anställdas löneprocesser och meddelar att det i interna dokument fastslås att tjänstemän som arbetar för att genomföra Tidöavtalets politiska mål ska uppmärksammas särskilt.

– Det är oerhört allvarligt om de oberoende tjänstemännen, som ska vara garanten för en välfungerande statlig förvaltning, uppfattar en politisering av lönesättningen. Det är viktigt att gränsen mellan opolitiska och politiska tjänstemän inte suddas ut, säger Amanda Lind (MP).

 Regeringsformen är tydlig

Regeringskansliet är en myndighet och lönesättning ska ske i enlighet med de regler som finns i Regeringsformen om saklighet och opartiskhet. Lönesättningen kan helt enkelt inte styras av en arbetsgivares tolkning av önskade effekter i fråga om vissa delar av hela den verksamhet som regeringen enligt lag är skyldig att upprätthålla.

För Miljöpartiet är det enkelt – opolitiska tjänstemän ska inte vara bundna av lojaliteter åt något politiskt håll.

KU-anmäler statsministern

I ljuset av detta kräver nu Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att konstitutionsutskottet utför en grundlig granskning av statsminister Ulf Kristersson och styrningen av Regeringskansliet. Statsministern är chef för myndigheten Regeringskansliet och ansvarig för att myndigheten noggrant iakttar Regeringsformen. Nu finns skäl att ifrågasätta om de tillkommande direktiven för lönerörelsen gör det. Statliga tjänstemän får inte utsättas för politisk utpressning – då riskeras hela förtroendet för det offentliga.

Relaterade nyheter

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter