Leverans på vallöften för bättre hälso- och sjukvård

Regeringen satsar totalt 9,4 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det rör sig om en uppdaterad kömiljard, satsningar på vårdens medarbetare, en god och nära vård, cancervård samt ökad psykisk hälsa.

För Miljöpartiet är det viktigt att du har tillgång till bra vård utan långa köer oavsett var du bor.

Mer nära vård och ökad psykisk hälsa

I valet 2018 lovade Miljöpartiet att jobba för att bygga ut den nära vården. Ett annat viktigt vallöfte för oss var också att jobba för att bryta trenden med ökad ohälsa hos barn och unga.

Idag presenterar regeringen 9,4 miljarder för kortare köer och mer tillgänglig vård som regeringen presenterar idag tar vi steg på vägen för att uppfylla dessa vallöften.

Köfri BUP

Ett steg i att förebygga och tidigt behandla psykisk ohälsa, är att förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri. En köfri BUP var ett av de prioriterade vallöftena från Miljöpartiet, och med regeringens satsningar på just ungas psykiska hälsa tar vi nu ett viktigt steg på vägen:

  • 250 miljoner kronor till regionerna för insatser som bland annat syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.
  • 380 miljoner kronor till regionerna för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin.
  • 130 miljoner kronor till kommuner och regioner för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa.

Mer tillgänglig och jämlik vård

Pengarna, som betalas ut genom en rad överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebär bland annat satsningar på vårdens medarbetare, på god och nära vård, på cancervård samt ökad psykisk hälsa.

Vården ska bli mer tillgänglig och jämlik och därför behövs dessa satsningar för att korta köerna, öka tillgängligheten och ge mer likvärdig sjukvård efter behov, var du än bor.

Läs mer: 9,4 miljarder för kortare köer och mer tillgänglig vård (regeringen.se)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: