Lista: Därför vi måste rädda haven

Den 5-9 juni står Sverige, tillsammans med Fiji, värd för FN:s största konferens om haven, någonsin. Här listar vi vad du (kanske) inte visste om haven.

1. 8 miljoner ton plast hamnar i havet varje år

Det motsvarar mer än en lastbil per minut. Att vi skräpar ner vår natur och våra hav är ett av vår tids största miljöproblem.

2. Det tar upp till 450 år för en PET-flaska att brytas ner i naturen

Problemet med plast som kastas i hav och natur är att den bryts ner långsamt och därför stannar kvar i naturen i många hundra år.

3. Ungefär 80 % av skräpet i havet kommer från land

Innan plasten vi kastar i naturen brutits ner, hinner den slås sönder i mindre bitar som sedan hamnar i haven.

4. Var du än är i världshaven kan du hitta plast

Om drygt 30 år finns risken att det är mer plast än fisk i haven

5. Andelen fiske som är utfiskat, överfiskat, utarmat eller återhämtar sig från överfiske har ökat från 60 % till nästan 90 %

I mitten av 1970-talet låg siffran på 60 procent, sedan ungefär 75 procent under 2005 och nästan 90 procent under 2013!

6. Världens fattigaste länder är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna som påverkar haven

Många människor är beroende av fiske för att överleva.

7. Fisk utgör 20 % av den animaliska källan till protein för omkring 3 miljarder människor.

Det är alltså en viktig proteinkälla för många människor i världen.

8. Både överfiske och tjuvfiske driver på ökade orättvisor och fattigdom i världen

Tjuvfisket är dessutom starkt sammankopplat med annan kriminalitet, som slaveri och människohandel.

9. Misskötseln av det globala fisket beräknas kosta 83 miljarder amerikanska dollar årligen i uteblivna intäkter

Ett hållbart fiske (alltså när fiskebestånden hinner återhämta sig och anpassa sig till nya förutsättningar) skulle ge större ekonomisk lönsamhet och fler människor kunde vara säkra på att de fick mat i magen.

10. Havet har ända sedan 1970-talet skyddat oss från de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna

Mer än 93 % av all värme som vi människor tillfört planeten sedan 1970-talet, genom bland annat växthuseffekten, har absorberats av havet. Dock finns det stor osäkerhet kring hur länge havet orkar detta. 

11. Klimatförändringarna orsakar försurning av haven

Sedan industrialismen har försurningen av havens ytvatten ökat med nästan trettio procent.

12. Havet är hem till nästan en miljon olika arter

Men om vi inte radikalt minskar våra utsläpp av koldioxid kan nästan alla korallrev i världen utsättas för så sura förhållanden att de knappt orkar fortsätta växa.

Fakta: The Oceans Conference

Sverige har, tillsammans med Fiji, tagit initiativ till en FN-konferens om hav. 5-9 juni samlas världsledare i New York för att tillsammans hitta sätt att bryta trenden och rädda världshaven. The Oceans Conference är den största FN-konferensen om hav någonsin.

Sveriges prioriteringar inför mötet är;

  • Marin nedskräpning med fokus på plaster i havet
  • Hållbar blå ekonomi med fokus på överfiske
  • Klimatförändringarnas påverkan på havet
  • Att skapa nya partnerskap och initiativ från regeringar och samhällsaktörer och skapa ett brett engagemang för hela samhället.

Läs mer om hur Sverige jobbar för att rädda världshaven.

Relaterade nyheter

Daniel Helldéns Almedalstal 2024

MP: En valfrihetsreform för skogsägarna

Statsministern KU-anmäls av MP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter