Magdalena Andersson är Sveriges nya statsminister

Miljöpartiet har röstat gult för Magdalena Andersson (S) som statsminister. Sverige har i och med det fått sin första kvinnliga statsminister. Läs hela röstförklaringen av Miljöpartiets gruppledare Karolina Skog här (det talade ordet gäller).


Herr talman,

Det är allvar nu.

Vi står inför enorma utmaningar. Pandemin är inte över. Tanken på en framtid med långt över en och en halv grads uppvärmning och massiv artdöd är riktigt allvarlig, men tyvärr inte otänkbar idag. Behovet av ledarskap är stort.

En regering ska styra landet. Den måste ha mandat och medel att göra det, och budgeten är för detta det viktigaste verktyget. Under många år har en praxis att koppla ihop valet av statsminister med hens förmågan att få igenom en budget, det har varit en bärande del i styret av Sverige. På grund av de senaste årens parlamentariska läge har denna praxis gjort det svårt att bilda regering, och många har därför övergivit denna princip.

För mig och Miljöpartiet är den inte mindre gällande för att det blir krångligt. Om partier klarar av att prata med varandra, komma överens och gemensamt genomföra reform efter reform, så går det att styra ett land även i politisk turbulens.

Att ändra på den principen, precis vid det tillfälle då ett högerextremt parti för första gången en del av budgetunderlaget, kommer ses som en helt avgörande sak när vi efterhand ser tillbaka på de turbulenta dagar som vi haft i svensk politik. Ställningstaganden har gjorts som kommer att definiera bilden av olika partier för lång tid framöver.  Centerpartiet hävdar att det går att hålla en position där man inte behöver välja. Den positionen finns inte, i politik måste man kunna ta ansvar för följderna av ens agerande. Var Miljöpartiet står är mycket tydligt.

Regeringsmakten har inget värde i sig, utan endast i den mån som det innebär en möjlighet att få igenom reformer och styra landet i den riktning som en tycker är den rätta.

Omständigheterna precis nu, gör att vi finner det klokt att just nu göra vad vi kan för att bidra till stabilitet. Vi ser det läge vi är i just nu som ett undantag. Vi kommer framåt att i varje läge agera för att få genomslag för grön politik och för att Sverige ska styras utifrån framtidstro och utifrån solidaritet.

För många framstår nog händelserna här i riksdagen som ett politiskt spel. För att betona att för Miljöpartiet är detta inte ett politiskt spel, så vill jag säga några ord om de sakfrågor som har varit i centrum.

Det handlar om vi ska bromsa klimatförändringarna, eller sänka priset på utsläpp mitt i en klimatkris.

Det handlar om att ifall Sveriges Amazonas, fjällskogen, ska skyddas eller skövlas och ifall våra barn och barnbarn ska kunna njuta av Sveriges natur även i framtiden.

Det handlar om ifall de som är sjuka och har allra lägst inkomst ska betala mer i skatt än vi som arbetar, och ifall vi ska föra en politik som ökar eller minskar de ekonomiska klyftorna.

Det handlar om ifall till biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom, eller till återvandring.

Det handlar om möjligheten att ge de pensionärer som har lägst pensioner, mer pengar i plånboken.

Det här är frågor som har stor betydelse för Sverige. Frågor som vi i Miljöpartiet tar med oss när vi nu går i opposition.

Vi kommer att med glöd och kämparvilja att fortsätta vårt arbetet för att Sverige ska ställa om och klara klimatkrisen och naturkrisen. Vi kommer att ta strid för de svaga. Vi kommer att bemöta hat med kärlek.

Det första vi gjorde i opposition var att i en motion ta strid för public service självständighet. Det andra vi kommer göra är att ta ett initiativ för att stoppa sänkningen av bensinskatten. Vi är sansade och bestämda och bjuder såklart gärna in de partier som tar klimatkrisen på allvar att agera tillsammans med oss.

Till sist vill jag be svenska folket som lyssnar att om en stund, när talmannen summerar omröstningen, att spetsa öronen. Ljudet när ett glastak spräcks är ett underbart ljud. Sverige får nu, efter hundra år med kvinnlig rösträtt, en kvinna som statsminister. Det är värt att fira.

Sverige behöver en statsminister och i det val som finns så är valet inte på något sätt svårt för oss, Miljöpartiet.

Vi kommer att rösta gult och därmed släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.

Relaterade nyheter

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Miljöpartiet bäst för miljön – igen!

MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter