Magdalena Andersson vald till statsminister

Miljöpartiet har röstat fram Magdalena Andersson (S) som statsminister för en rödgrön regering. Sverige har i och med det fått sin första kvinnliga statsminister. Läs hela röstförklaringen av Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen här (det talade ordet gäller).


“Prove us wrong.” Bevisa att vi har fel.

Herr talman, de orden yttrades av klimataktivisten Vanessa Nakate som ställde sig upp på scenen i plenisalen på klimattoppmötet i Glasgow. Hennes ord fyllde det gigantiska rummet som vi satt i.

Hon vittnade om det som många unga känner idag. En total avsaknad av tilltro till att vi i politiken kan lösa klimatutmaningen, en avsaknad av framtidshopp. När politiker vägrar göra det som krävs för att undvika en klimatkatastrof är det ett svek mot varje ung människa i världen. Låt oss bevisa att de har fel.

Herr talman,

Tanken på en framtid med långt över en och en halv grads uppvärmning är riktigt allvarlig. Att mina egna barn ska växa upp i den värld där människor dör i värmeböljor och översvämningar, och där flyktingkatastrofer avlöser varandra – det är en outhärdlig tanke. När de ligger trygga i sina sängar om kvällarna, ännu ovetandes om den stora världen blir de en smärtsamt tydlig påminnelse om våra generationers ansvar.

Igår läste jag godnattsagan om dinosaurierna för dem. På slutet beskriver författaren världens femte massutrotning, den som satte punkt för dinosauriernas tidsålder. Jag berättade inte för mina barn att vi nu har påbörjat världens sjätte massutrotning.

Men livet på jorden är hotat. Inte allt liv. Men mycket. Arter som dör ut kommer inte tillbaka.

Och det är vi människor som hotar livet på jorden på många olika sätt. Människor tränger undan djur och växtliv från de platser som de lever på. Genom avverkning av skogar, genom att ödelägga havslivets barnkammare vid stränder, genom utsläpp och inte minst genom klimatförändringar.

Naturens starkaste skydd är människor som älskar den. Det är ett av alla skäl till att vi i Miljöpartiet alltid kommer att försvara allemansrätten. På samma sätt som vi värnar regnskogarna runt ekvatorn måste vi i Sverige ta ansvar för den natur som är vårt Amazonas – den fjällnära skogen.

Herr talman,

Klimatförändringarna hänger ihop med hotet mot den biologiska mångfalden i naturen. Både för att klimatförändringarna hotar den biologiska mångfalden, men också för att vi blir mer sårbara när naturen är mindre robust.

Jag blir så bestört när jag läser oppositionens budget. Det är en total slakt av Miljöparitets viktiga satsning på att skydda värdefull natur, såsom fjällskogen. Det är också ett svek mot alla de barn och unga som står inför en oviss framtid med klimatförändringar. Att nu göra fossila bränslen billigare istället för att satsa på en rättvis klimatomställning är bortom ansvarslöst. Det är att göda hopplöshet och klimatångest.

Flera av oss var nyligen på klimattoppmötet i Glasgow där världens ledare avtalade om det sista kapitlet i Parisavtalet. På plats fanns klimataktivister från hela världen. Unga som vädjar om att vi ska bevisa att de har haft fel när de förlorat hoppet om att vi politiker kan lösa utmaningarna. Som vill att vi ska bevisa att de har fel. Prove us wrong.

Idag står vi inför ett tydligt vägval för klimatet. Mellan å ena sidan en blåbrun koalition som vill montera ner miljö- och klimatarbetet och å andra sidan en regering som vill fortsätta höja ambitionerna för Sveriges klimatarbete. På andra sidan en statsminister som vill fortsätta att höja ambitionerna för klimatet och naturen. Men det är inte bara klimatet och naturen som står på spel.

Demokratin är på tillbakagång runt om i världen. Även i Europa ser vi hur högernationalistiska partier monterar ner rättsstatens oberoende, hur mediernas frihet begränsas i Ungern och hur mänskliga rättigheter slutar gälla alla.

Flyktingars rättigheter ifrågasätts när asylrätten utmanas, hbtqi-personers rättigheter sätts åt sidan i Polens hbtqi-fria zoner och kvinnors rätt att själva råda över sina kroppar sätts på undantag, både i delstater i USA och i Polen där aborträtten i princip har avskaffats.

De blåbruna partierna har formerat sig i ett nytt block i svensk politik. Det finns fyra partier som vill välja en annan väg. En väg där demokrati, mänskliga rättigheter och antirasism är vägledande principer – vi måste visa på en alternativ väg framåt. En anständighetens allians.

Den regering som jag vill se måste också ta tag i samhällsklyftorna och bygger ett Sverige som håller ihop. Miljöpartiet hade nyligen kongress. Vi beslutade bland mycket annat om ett program för social rättvisa. Ett program vi har arbetat med länge i vårt parti. Ett program som svarar på frågan om hur vi kan minska de sociala klyftorna i vårt land. Hur skillnader mellan de som äger mycket och de som inget har ska minska. Hur de lägsta pensionerna kan höjas. Hur barns uppväxtvillkor kan bli mer lika. Detta är avgörande frågor för vårt land.

Regeringens budget tar viktiga steg även mot detta. I kontrast mot att moderata företrädare ifrågasätter om det överhuvudtaget finns socioekonomiska skillnader. Ser man inte det, så har man uppenbarligen inte öppnat ögonen.

Herr talman,

För hundra år sedan valdes Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda Östlund. I kvinnorummet finns en utställning med dessa politiska pionjärer. Bredvid dem finns en spegel: Sveriges första kvinnliga statsminister. Är det du?

Våra nordiska grannländer har alla haft kvinnliga statsministrar. I Norge Gro Harlem Bruntland och Erna Solberg, i Finland Annelie Jäätteenmäki, Mari Kiviniemi och Sanna Marin, på Island Jóhanna Sigurðardóttir och Katrín Jakobsdóttir, i Danmark Helle Thorning-Schmidt och Mette Frederiksen.

Det är en historisk dag idag för Sverige. För första gången någonsin har vi i riksdagen möjlighet att rösta för en kvinnlig statsminister för omröstning i Sveriges riksdag. Och precis som det varit i princip varenda gång som en kvinna knackat på glastaket så är det en kvinna som presterat långt över genomsnittet av de män som gått före henne.

Idag, hundra år efter att kvinnor fick rösta, röstar vi i Miljöpartiet för Magdalena Andersson som första kvinnliga statsminister i Sverige. Det gör vi för att Magdalena Andersson avser att bilda en regering som ska genomföra rödgrön politik. För klimatet. För naturen. För demokratin. För mänskliga rättigheter. Och för jämställdhet.

Relaterade nyheter

MP vill klimatsäkra svenska städer

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter