Märta Stenevi: Vi står redo att fälla regeringen

I den första partiledardebatten efter regeringsskiftet gick Märta Stenevi till hårt angrepp mot innehållet i Tidöavtalet. 

– Miljöpartiet kommer att protestera mot Tidöavtalet varje tillfälle som ges, och lyfta fram dess konsekvenser i ljuset. Vi står redo att fälla den här regeringen och förpassa avtalet dit det hör hemma: på historiens skräphög, sa Märta Stenevi.

Hon kritiserade också den nya regeringens klimat- och miljöpolitik:

– När bensinpopulism och klimatförnekare får styra klimatpolitiken blir den därefter. De förslag som hittills presenterats innebär en kraftig ökning av Sveriges utsläpp. Då spelar det ingen roll att statsministern säger sig stå bakom Parisavtalet – klimatförändringarna kan inte stoppas med ord, bara med handling.

–  När klimatpolitik reduceras till energi lägger regeringen ned miljödepartementet. Frågor om biologisk mångfald, om skydd av känslig och värdefull natur, om tillgången till rent vatten och ren luft, underordnas ekonomiska intressen när miljöfrågor blir särintressen i näringsdepartementet.

Den nya regeringen är ett dråpslag mot Sverige som en röst för fred och frihet i världen, och mot Sveriges solidaritet med världens mest utsatta, sa Märta Stenevi också. Enprocentsmålet sviks av kristdemokrater och liberaler trots vallöften om att skydda det, och biståndet riktas om till Europa trots svältkatastrofer i världen.

Märta Stenevi tog också upp den nya regeringens rättspolitik.
– Regeringen vill krossa gängen, men politiken innebär att man istället krossar rättsstaten. Straff ska kunna utfärdas utan att man dömts. Straff ska kunna utdömas för att man uppvisar bristande vandel, som att ha utsatts för sexualbrott eller vara fast i ett missbruk. I den nya regeringens ögon är även brottsoffer straffbara – om de är invandrare, sa hon.

Debatten i sin helhet
Märtas första anförande
Märtas andra anförande
Miljöpartiet på Facebook 
Miljöpartiet på Instagram
Märta Stenevi på Instagram

Relaterade nyheter

Nya namn i Miljöpartiets styrelse

En budget för det nya gröna folkhemmet

EU är vårt hopp när regeringen sviker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter