Märta Stenevi intervjuas i 30 minuter

Märta Stenevi i SVT:s 30 minuter

Språkrör Märta Stenevi deltog i SVT:s intervjuprogram 30 minuter där frågor om bland annat koranbränningar, yttrandefrihet, religionskritk och klimatet avhandlades.

På frågor om den senaste tidens koranbränningar lyfte Märta Stenevi vikten av att säkra den allmänna ordningen, samtidigt som vi kraftfullt värnar yttrande – och demonstrationsfriheten. För långtgående skärpningar av ordningslagen riskerar att öppna för oroväckande inskärningar av yttrandefriheten, där autoritära makter godtyckligt påverkar Sverige genom påtryckningar. Yttrandefriheten är en grundbult i varje demokrati och är något som ska värnas.

– MP är som alla oroliga över det säkerhetspolitiska läget och de hot som riktas mot Sverige, men om vi får en situation där auktoritära regimer ges inflytande över våra beslut så öppnar vi för ett missbruk av inskränkningar i ordningslagen. Vi kan inte värna vår säkerhet genom att inskränka våra fri- och rättigheter. Då har vi gått i den riktning som hoten syftar till, nämligen att vi ska bli ett mindre öppet land med förre möjligheter att uttrycka våra åsikter. Vi kan aldrig få mer demokrati genom att inskränka våra demokratiska fri- och rättigheter, säger Märta Stenevi.

Vidare poängterade hon att koranbränningarna inte handlar om kritik mot regimer och religion, utan snarare handlar om hets mot muslimer som grupp i Sverige.

När frågan om Richard Jomshofs (SD) lämplighet som ordförande i justitieutskottet ställdes svarade Märta Stenevi att oppositionen är redo att avsätta honom, och att regeringen nu måste ge svar på om de har fortsatt förtroende för honom. Jomshof ägnar sig inte åt religionskritik, utan hans senaste uttalanden om islam måste ses i kontexten av en agenda där han, och hans partikollegor i Sverigedemokraterna, under årtionden har försökt omänskliggöra människor, legitimerat hat mot muslimer och normaliserat rasism.

På frågan om klimatkrisen lyfte Märta Stenevi vikten av att se och angripa klimatfrågan utifrån ett helhetsperspektiv. Klimatfrågan går inte att lösa utan att vi bygger ett hållbart samhälle.

-Vi står mitt i en brinnande klimatkris. Klimat- och miljöfrågorna är rättvisefrågor. Och vill vi tackla krisen måste vi bygga ett hållbart samhälle där ingen lämnas utanför, säger Märta Stenevi (MP).

Om du missade det kan du se programmet här. 

Relaterade nyheter

Stora skiljelinjer i synen på public services framtid

Rädda kornas rätt att beta från högerpartiernas attack

Amanda Linds språkrörstal på kongressen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter