Medicinska åldersbedömningar ska utredas

Regeringen tillsätter nu en oberoende granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar. Syftet är att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att uttala sig om att personer är över eller under 18 år.

Per Bolund, språkrör.

För Miljöpartiet är det viktigt att bedömningen är så säker som möjligt. Miljöpartiet framförde redan 2018 krav på en oberoende granskning av metoden. Det är glädjande och viktigt att regeringen nu tar den här kritiken på allvar och strävar mot en tryggare asylprocess, menar språkröret Per Bolund.

- Den som söker asyl i Sverige ska behandlas så rättvist som möjligt, det är vårt mål.

Bedömning av den sökandes ålder är en grundläggande del av asylprocessen. Om Migrationsverket bedömer att en sökande inte har kunnat styrka att hen är underårig genom skriftlig eller muntlig bevisning, och Migrationsverket därför överväger att fatta ett beslut som innebär att den asylsökande bedöms vara vuxen, ska myndigheten erbjuda den sökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

Dagens metod går ut på att knän och visdomständer röntgas. Sedan den infördes 2017 har rättsläkare och professorer framfört stark kritik och ifrågasatt dess vetenskapliga grund. Hur gammal en asylsökande bedöms ha en enorm betydelse för den enskilda personen och kan ha en avgörande betydelse för utgången av asylärendet. Medicinsk åldersbedömning är ett av flera möjliga bevismedel för ålder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: