Mer stöd till kvinnojourer och stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Lyssna

Kvinnors rättigheter behöver stärkas och det livsfarliga våldet stoppas. Nu ger vi kvinno- och tjejjourerna långsiktigt stöd, ökar resurserna mot hedersrelaterat våld och förtryck och satsar mer på arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen: "Vi behöver en politik som stärker kvinnors rättigheter och stoppar det livsfarliga våldet".

Varje kvinna som misshandlas av sin man, och varje barn som blir begränsat i hederns namn är ett nederlag för samhället som vi aldrig kan acceptera. Nu satsar vi ännu mer för att bekämpa våldet och ge skydd och stöd till utsatta.

Kvinno- och tjejjourerna får långsiktigt stöd

De ideella kvinno- och tjejjourerna gör ett ovärderligt arbete för att skydda och stötta utsatta kvinnor och barn. Nu ger vi dem möjlighet att planera sin verksamhet genom att avsätta medel för flera år framåt. Kvinno- och tjejjourerna ska också kunna söka medel för två år i taget, i stället för ett år som i dag.

Större satsning för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Mänskliga rättigheter ska gälla alla. Vi kan aldrig acceptera hedersvåld och förtryck. Det är en helt avgörande fråga för att människor ska kunna känna sig fria och trygga. Regeringen satsar nu ännu mer på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Exakt vad pengarna ska gå till kommer regeringen att bestämma i ett senare skede.

Mäns våld mot kvinnor ska stoppas

För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra behöver det förebyggande arbetet börja tidigt, redan för unga män och pojkar. Myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvården måste också bli bättre på att upptäcka när våld förekommer i relationer. Därför gör vi nu en satsning för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Bakgrund

Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest jämställda länder. Men även om vi har kommit långt så återstår stora problem. De senaste två decennierna har omkring 300 kvinnor mördats av sin man, exman eller pojkvän. Varje människoöde är en påminnelse om det viktiga arbete som kvarstår.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: