Mer stöd till samhällets mest utsatta

I dag presenterar Amanda Lind och Isabella Lövin en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhället. Stödet ska gå till att stärka föreningar och organisationer som arbetar samhällets mest utsatta under coronakrisen.

Amanda Lind och Isabella Lövin

– Stora delar av civilsamhället, alltså ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och olika nätverk, försöker nu göra allt de kan för att bidra i den här krisen. För att finnas där för dem som behöver hjälp. Det arbete vårt föreningsliv gör är otroligt värdefullt, säger vice statsminister Isabella Lövin (MP).

Hälften av stödet föreslås gå till att hjälpa människor i särskild social utsatthet och den andra hälften till att motverka äldres ensamhet och isolering.

– Det kan handla om att hjälpa äldre att lära sig ny teknik för att kunna hålla kontakt med sina nära och kära. Det kan handla om att leverera mat till riskgrupper. Det kan handla om att nå ut till hemlösa, som inte har ett hem att isolera sig i. Det vill regeringen uppmuntra och underlätta, säger Isabella Lövin.

Satsningens två delar

50 miljoner kronor ska gå till organisationer som gör insatser där det råder ett särskilt behov. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, papperslösa och andra människor i socialt utsatta situationer.

50 miljoner kronor går till att motverka ensamhet hos äldre under virusutbrottet. Det kan till exempel handla om uppsökande verksamhet på telefon för att bryta isolering, hjälp med digitala möten eller hjälp med matinköp.

– Jag är djupt imponerad över det arbete som föreningslivet kämpar för att göra för de allra mest utsatta i den här situationen. I tider av kris riskerar de som redan är som mest utsatta att få det ännu tuffare. Det måste vi motarbeta, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Satsningen är en del i en extra ändringsbudget som Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har kommit överens om. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur ansökningsförfarandet kommer att gå till.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: