Miljöpartiet KU-anmäler justitieministern

Miljöpartiet KU-anmäler justitieminister Gunnar Strömmer (M) för beredningen av lagförslaget om visitationszoner (nu kallat säkerhetszoner). Gunnar Strömmer vill signalera handlingskraft – men slarvar och äventyrar rättssäkerheten.

Bakgrunden till Miljöpartiets KU-anmälan är att regeringen valde att förkorta motionstiden för lagförslaget från de normala tre månaderna till fem veckor, dessutom under jul- och nyårshelgerna då många är lediga. MP anser att beredningen av lagförslaget äventyrar rättssäkerheten och kan bryta mot grundlagen.

– Gunnar Strömmer vill signalera handlingskraftighet och att han tar tag i gängkriminaliteten, men det han gör är slarvigt. Tunga instanser som Svea hovrätt och Justitieombudsmannen har framfört allvarlig kritik mot den korta remisstiden, säger Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson (MP).

Rättssäkerheten äventyras

Regeringen väntas lägga fram en proposition redan den 20 februari 2024 och har haft för avsikt att förkorta motionstiden i riksdagen från 15 dagar till endast tre dagar. Detta har dock blockerats av oppositionen.

– En gedigen beredningsprocess är avgörande både för kvaliteten i lagstiftningen och rättssäkerheten. Det är särskilt viktigt vid lagförändringar som kan medföra påtagliga inskränkningar i enskildas fri- och rättigheter, säger Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson (MP).

Regeringens lagförslag, som tagits fram i rekordfart, har fått massiv kritik. Justitiekanslern, JK, menar att systemet kan strida mot grundlagen och Diskrimineringsombudsmannen, DO, menar att det medför stora risker för etnisk diskriminering. Även Advokatsamfundet, barnrättsorganisationen Bris, Svea hovrätt och Institutet för mänskliga rättigheter, har avstyrkt förslaget.

MP kritiska till visitationszoner

Miljöpartiet har länge kritiserat förslaget om visitationzoner. Ett system med visitationszoner riskerar att skada relationerna till medborgarna och den tillit som myndigheter försöker bygga upp i sitt brottsförebyggande arbete. När man utför visitationer i ett område, där väldigt många människor bor, utan någon konkret brottsmisstanke, finns det risk att invånare känner sig utpekade och orättvist behandlade.

– Att peka ut alla i ett bostadsområde som potentiellt kriminella är inget annat än ett rasistiskt förslag, sade språkrör Märta Stenevi under en partiledardebatt. 

Bassem Nasr (MP), riksdagsledamot och ordförande för Miljöpartiet i Malmö, menar att visitationszoner i bästa fall är meningslösa och i värsta fall kontraproduktiva. I Sydsvenskan kan du läsa Bassem Nasrs argument mot visitationszoner.

Regeringens argument ohållbart

Regeringens förklaring – att det skyndsamt behövs nya verktyg för att förebygga och bekämpa brottslighet – kan knappast motivera en så kort beredningsprocess. Regeringen föreslår inte några tillfälliga krisåtgärder, utan en permanent lagstiftning som ska bekämpa ett varaktigt samhällsproblem som pågått under många år.

Miljöpartiet menar att konstitutionsutskottet bör granska om statsrådet Gunnar Strömmers beredning av lagförslaget om säkerhetszoner är förenligt med beredningskravet enligt 7 kap. 2 § regeringsformen.

Relaterade nyheter

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter