Miljöpartiet presenterar en alternativ grön klimathandlingsplan 

Under en pressträff idag presenterade Elin Söderberg, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiets alternativa klimathandlingsplan till regeringens icke-plan som kom strax innan jul. Vår gröna klimathandlingsplan, som innehåller 183 åtgärder för minskade utsläpp i alla sektorer, visar att det går att minska utsläppen och skapa en rättvis omställning i hela landet.

Idag lämnar Miljöpartiet in en följdmotion till regeringens skrivelse till klimathandlingsplan. I vår handlingsplan föreslår vi 183 åtgärder som sänker utsläppen inom samtliga sektorer och tar Sverige framåt i omställningen.

— Med en grön klimathandlingsplan visar vi att det finns ett alternativ i svensk klimatpolitik – en politik för en snabb och rättvis klimatomställning som bidrar till stärkt konkurrenskraft, ökad krisberedskap och samhällsutveckling i hela landet. Sverige tjänar på att minska utsläppen av växthusgaser och nå klimatmålen – och det går- men regeringen väljer att inte göra det, säger Elin Söderberg (MP).

Regeringens plan ett luftslott

Tidöpartiernas skrivelse till klimathandlingsplan saknar förslag på hur utsläppen av växthusgaser ska minska. Den visar tydligt att regeringen inte har någon plan för hur Sverige ska nå det bindande mål som Sverige har i EU, eller de av riksdagen beslutade klimatmålen till 2030. Sverige har för närvarande en regering som istället väljer att – för första gången på 20 år – genomföra politiska reformer som aktivt ökar utsläppen av växthusgaser och förvärrar den globala uppvärmningen. Detta samtidigt som planeten slår värmerekord, och vi i Sverige har fått uppleva översvämningar, vägar som rasat och torka som minskat tillväxten i våra skogar.

MP:s alternativa klimathandlingsplan

Som kontrast till regeringens tomma plan lanserar nu Miljöpartiet en klimathandlingsplan med 183 åtgärder för minskade utsläpp i alla sektorer.

— Vår målbild är tydlig: Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och vara pådrivande i den globala klimatomställningen. Klimatomställningen ska vara en drivkraft för en stark och rättvis samhällsutveckling i hela landet, där näringslivets omställning leder till stärkt konkurrenskraft och trygga arbeten. Och vägen dit ska vara just grön – miljömässigt och socialt hållbar. Vi får ingen rättvisa utan omställning, och ingen omställning utan rättvisa, säger Elin Söderberg (MP).

Inkluderar samtliga klimatmål

Miljöpartiets klimathandlingsplan beaktar samtliga klimatmål: Parisavtalet, våra bindande mål inom EU inklusive målet om ökad kolinbindning i skog och mark, de av riksdagen antagna klimatmålen till 2030, 2040, 2045 och därefter negativa utsläpp, samt det klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp som samtliga riksdagspartier ställde sig bakom i Miljömålsberedningen, men som regeringen ännu inte tagit vidare.

Klimatmålen finns inte för klimatmålens skull. Klimatomställningen handlar om att skydda hela befolkningen från de allvarligaste riskerna med klimatkrisen – att regeringen i detta läget ökar utsläppen av växthusgaser och avvecklar centrala myndigheters arbete med klimatanpassning är oförsvarbart.

— Genom en rättvis klimatomställning kan vi både skydda oss från de allvarligaste riskerna, och tillvarata alla möjligheter som klimatomställningen denna kraftiga samhällsutveckling bär med sig. Det har Miljöpartiet politik för, avslutar Elin Söderberg (MP).

Här kan du läsa Miljöpartiets klimathandlingsplan.

Relaterade nyheter

Daniel Helldéns Almedalstal 2024

MP: En valfrihetsreform för skogsägarna

Statsministern KU-anmäls av MP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter