Miljöpartiets nya energipolitik

Vid årsskiftet stänger ytterligare en kärnkraftsreaktor. Det innebär att Sverige snart kommer ha stängt hälften av sina reaktorer. Den förnybara framtiden är redan här – vindkraften växer nu i en unikt snabb takt. Nu behövs politik för att få de sista pusselbitarna på plats. Miljöpartiet presenterar nu nya förslag för att göra elmarknaden mer effektiv och flexibel och för att öka investeringarna i elnätet.

Trenden är tydlig - just nu fasas fossilt och kärnkraft ut och ersätts av förnybara energikällor. I takt med att vi får mer vind och sol förändras elmarknaden. Själva systemet behöver utvecklas för att hänga med i utvecklingen. Därför har Miljöpartiet i en rapport tagit fram nya förslag för att på sikt nå 100 procent förnybart. Förslagen kretsar kring tre olika teman - flexibilitet, energieffektivisering och elnät.

Här hittar du hela programfördjupningen 100 procent förnybart som innehåller Miljöpartiets alla nya förslag för framtidens elmarknad. Den presenteras i en kortare version på Dagens Industris debattsida.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: