Miljöpartiets budget – Det gröna framtidsbygget

Idag presenterades Miljöpartiets budgetmotion för 2024. Vi vill stärka välfärden, öka jämlikheten och investera i den gröna omställningen. Medan den blåbruna regeringen slopar klimatarbetet, svälter ut välfärden och slår split mellan människor, satsar vi på att bygga ett tryggt Sverige för alla.

– För att bygga ett tryggt Sverige där våldet trycks tillbaka, jämlikheten ökar och omställningen sker rättvist krävs att vi vågar se sanningen i vitögat och tackla roten till problemet, säger Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson (MP).

Medan regeringen prioriterar att sänka kostnaden på koldioxidutsläpp, prioriterar vi att göra det billigare och enklare att ställa om. Medan regeringen tvingar skola, vård och kommuner till nedskärningar, gör vi satsningar så att välfärden finns till för alla. Och medan regeringen stirrar sig blinda på en repressiv politik som splittrar samhället, vill vi bygga ett jämlikare samhälle.

Vi väljer att satsa på välfärden, klimatet och jämlikheten – för det är så vi bygger ett tryggare Sverige.

Ett tryggt Sverige

Den våldsvåg som under de senaste veckorna drabbat Sverige är fruktansvärd och oacceptabel. De som begår dessa brott måste bort från gatorna och in i fängelse. Men vi har inte utrymme att välja om vi ska arbeta akut eller förebyggande – vi måste göra båda delar samtidigt.

Vi vet att det främsta vaccinet mot kriminalitet och utanförskap är ett samhälle som håller ihop, en välfärd som går att lita på och att alla barn får rätt hjälp för att gå ut grundskolan med godkända betyg.

Vi vill därför göra en storsatsning på 1 miljard kronor till lokalt brottsförebyggande arbete för att verkligen komma till bukt med nyrekryteringen och ge barn framtidstro.

Skolan är det viktigaste verktyget vi har för att ge alla en god chans att lyckas i livet. Vi tillför 14 miljarder i generella statsbidrag och utöver det tillför vi 1,5 miljarder i likvärdighetsbidrag till skolorna och 1 miljard i ett nytt likvärdighetbidrag till förskolorna.

Vi måste fortsätta arbetet med att ge oss på gängens finansiering. Därför säger vi nej till besparingen på skatteverket och satsar 80 miljoner mer på ekobrottsmyndigheten. 

En välfärd som finns för alla

Sveriges kommuner och regioner är ryggraden i den svenska välfärden. Ska välfärden fungera behöver kommunerna och regionerna få de resurser som krävs.

– Ska vi klara av att bygga ett tryggt samhälle behöver det finnas en välfärd som går att lita på i hela landet, säger Janine Alm Ericson.

I vår budget lägger vi 14 miljarder på generella statsbidrag till Sveriges kommuner och regioner utöver regeringens 10 miljarder. Tillsammans med riktade statsbidrag på ytterligare 12 miljarder så får kommunerna och regionerna förutsättningarna att behålla personal och upprätthålla och utveckla sina verksamheter. Vi satsar också på arbetsmiljön i vården och lägger tillbaka återhämtningsbonusen som regeringen slopat.

– Alla de som arbetar i vården måste få bättre villkor än de har idag. Det är hög tid att vårdpersonal får ett hållbart arbetsliv, fortsätter Janine Alm Ericson.

Investeringar i klimatomställningen

I den här budgeten lägger Miljöpartiet fram en investeringsbudget för en verkligt rättvis klimatomställning, och det krävs omfattande statliga investeringar. Miljöpartiet har tidigare gått fram med att vi vill låna 100 miljarder kronor per år under 10 års tid för att bygga för framtiden. Det är pengar som bland annat kommer att gå till järnvägssatsningar, klimatanpassning och skydd av värdefull natur.

Vi vill skydda mer värdefull natur, framtidssäkra svenskt skogsbruk och vända den akuta trenden för havet och dess ekosystem. Vi gör en omfattande höjning av Havs- och vattenmyndighetens anslag för havsmiljöarbetet – år 2024 vill vi tillföra 1 miljard mer än regeringen, och över tre år vill vi satsa nära 9 miljarder mer än regeringen. 

För att vända artkrisen i skogen, säkra fungerande och motståndskraftiga ekosystem och nå miljömålen krävs omfattande satsningar på att bevara och återskapa värdefulla naturområden för framtiden. Miljöpartiet vill därför satsa ca 3,3 miljarder mer än regeringen på anslaget för skydd av värdefull natur under 2024 för att nå upp till en total anslagsnivå på 5 miljarder per år. 

Stötta hushållen – inte Putin

Många svenska hushåll har drabbats av de senaste årens kriser. Höga priser på mat, el och skenande räntekostnader har resulterat i att många har svårare att klara ekonomin.

Medan Saudiarabien och Ryssland av geopolitiska skäl pressar upp oljepriset drabbas människor här i Sverige som behöver bilen för att ta sig till jobbet. Vi måste bryta det fossilberoendet. Regeringens skattesänkning på fossila bränslen fördjupar problemet och ger 120 kronor i månaden. Vi föreslår istället en kompensation via skattsedeln som går till människor i glesbygd, inte bara de som kör bensin- och dieselbil. Vårt förslag skulle ge 190 kronor extra i månaden.

Förutom skattesänkning i glesbygd vill vi hjälpa människor att ställa om och minska sina utsläpp. Vi vill därför återinföra en mer rättvis elbilbonus och inrätta en leasingcheck för låginkomsttagare. Det skulle kunna innebära en leasingkostnad för en elbil på 1500 kronor i månaden.

Ensamma föräldrar med låga inkomster är en grupp som är extra utsatt i krisen. För dem vill vi säkra upp trygghetssystemen och se till att de inte urholkas när de behövs som mest. Vi vill inflationssäkra barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Dessutom sänka priset i kollektivtrafiken och införa Sverigekortet som ska kosta 499 kronor i månaden och gälla i hela Sverige. Vi vill också ta bort funkisskatten, höja sjuk- och aktivitetsersättningen och höja assistansersättning.

Det är dock inte alla som haft det tufft ekonomiskt under det senaste året, bankerna har gjort storvinster i takt med att räntorna stigit för hushållen. Därför vill vi införa en skatt på bankernas övervinster. Vi vill också återinföra värnskatten. Men vi vet att det som framförallt driver de ökande klyftorna är kapitalinkomster. Vi vill se en mer progressiv beskattning av kapital och därför lägger vi ett sånt förslag i den här budgeten.

Det gröna framtidsbygget

Den gröna omställningen är vår tids stora samhällsomvandling. Gör vi den rätt kommer vi skapa ett Sverige som håller ihop och möter krisen tillsammans. Ett land som inte bara ställer om – utan som faktiskt bygger ett bättre samhälle med tusentals nya jobb, en robust välfärd och med skyddsnät som fungerar.

Vi kan välja att bygga Sverige på hopp och framtidstro, istället för på angiveri och misstänksamhet. Det är ett samhälle som inte lämnar någon efter – och som varken viker sig för rasismen eller för totalitära stater.

Vi vet att det går. Men det krävs vilja, handlingskraft och mod. Den sittande regeringen har inget av det.

Hela budgeten finns här: Budgetmotion MP 2024

Relaterade nyheter

Daniel Helldéns Almedalstal 2024

MP: En valfrihetsreform för skogsägarna

Statsministern KU-anmäls av MP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter