Miljöpartiets förslag för mer jämställdhet i EU

Lyssna

Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Vi kommer aldrig acceptera det krig som konservativa krafter och partier nu för mot kvinnors kroppar. Nu behövs mer grön, jämställdhetspolitik i EU.

Det räcker inte att politiker kallar sig feminister. I det EU Miljöpartiet vill se ska orden backas upp med riktig politik för kvinnors rättigheter, politiskt deltagande, ekonomisk egenmakt och rätten till fri abort. Vi vill se ett EU som aldrig accepterar att grundläggande mänskliga rättigheter kränks.

MP förslag för ett mer jämställt EU

Jämställdhetssäkra EU:s budget

Att jämställdhetssäkra budgeten innebär krav att faktiskt leverera på jämställdhetsområdet. Lönegapet mellan kvinnor och män ska vändas.
Miljöpartiet vill se ett jämställt Europa inom vår livstid där kvinnor har fullt och effektiv deltagande och lika möjligheter till ledarskap på  alla olika samhällsnivåer. Tillsammans med den gröna gruppen i Europaparlamentet vill vi se till att detta blir en skyldighet i utformningen av nästa långtidsbudget.

#metoo-lag i EU

Skärp kraven för alla arbetsgivare och utbildningsanordnare inom EU vad gäller deras ansvar för att med aktiva åtgärder arbeta bort sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och skolor. Likabehandlingsdirektivet, som blockeras av flera länder i EU, ska antas av EU:s ministerråd.

Våld mot kvinnor ska vara ett brott mot mänskliga rättigheter

Alla EU:s medlemsländer ska anta Istanbulkonventionen. EU har beslutat att konventionen ska antas, men beslutet blockeras av flera länder i ministerrådet. Nu är det dags för alla länder att erkänna att våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Medlemsländerna måste bekämpa våld mot kvinnor genom att förebygga våld, skydda offren och ställa förövarna inför rätta.

Bakgrund

Det är 100 år sedan kvinnor vann sin rösträtt.  Konservativa krafter i Sverige och EU angriper i dag arbetet för jämställdhet. Aborträtten är under attack. Initiativ för lika rättigheter och lön ifrågasätts. Kvinnoförtrycket syns i våld och trakasserier och i olika villkor på arbetsmarknaden. Det syns i olika ekonomiska förutsättningar och i den växande psykiska ohälsan bland många unga kvinnor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: