Miljöpartiets förslag om klimatlag stöds av enig miljömålsberedning

En klimatlag betyder att varje regering blir skyldig att minska klimatutsläppen i den takt som krävs för att nå målen.

Partierna inom Miljömålsberedningen har enats om klimatmål och förslag till klimatpolitiskt ramverk. Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska med minst 85 % jämfört med 1990 års nivåer till 2045. Det klimatpolitiska ramverket ska också stärkas upp av en klimatlag.

– Jag är väldigt glad över att samtliga partier i Miljömålsberedningen ansluter sig till idén om en klimatlag. Klimatlagen ger ordning och reda i klimatpolitiken och behövs för att minska utsläppen i den takt som krävs för en globalt hållbar utveckling, säger Stina Bergström (MP), riksdagsledamot och miljöpartiets representant i Miljömålsberedningen.

Miljöpartiet har sedan 2012 uppmanat riksdagspartierna införa en klimatlag i Sverige. Klimatlagen ska följas oavsett vilka som sitter i regering. Vilka styrmedel och åtgärder som ska genomföras för att minska utsläppen i den takt som behövs är sedan upp till varje regering. Inspirationen hämtades från Storbritannien som 2008 antog motsvarande Climate Change Act.

–  Enigheten om riktningen i klimatpolitiken är lika viktig för Sverige som klimatavtalet i Paris är för världen. Jag ser parisavtalet som starten på ett klimatrace alla måste vinna och tolkar Miljömålsberedningens enighet på samma sätt. Vi har enats om en miniminivå och nu går startskottet. Det gäller att ta täten i klimatomställningen, säger Stina Bergström (MP).

Relaterade nyheter

Annika Hirvonens anförande i riksdagen

MP nominerar Janine Alm Ericson till andra vice talman

Hirvonen och Ling omvalda som gruppledare

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter