MP:s nya starka lag i opposition  

Miljöpartiets riskdagsgruppMiljöpartiets riskdagsgrupp

Miljöpartiets riksdagsgrupp får flera nya ledamöter och har fördelat utskottsplatserna för att forma ett starkt lag i oppositionsroll. Här kommer listan på riksdagsledamöterna för mandatperioden 2022-2026, samt utskott och talespersoner.

– Vi har fått en fantastiskt stark grupp för att driva vår politik i riksdagen. Det här personerna har en bred kompetens inom flera olika områden. Många har även jobbat länge inom politiken, säger Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.

– Det är ett styrkebesked inför den här mandatperioden att vi har en så bred och gedigen kompetens i gruppen. Miljöpartiet kommer fortsätta vara en stark röst för att stärka klimatarbetet, öka jämlikheten och medmänskligheten, tillägger Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet.

MP:s ledamöter i utskotten och talespersoner

Per Bolund, språkrör och ledamot i utrikesnämnden

Märta Stenevi, språkrör

Amanda Lind, ledamot i Kulturutskottet och talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor. Amanda, tidigare kultur-, demokrati- och idrottsminister, har nu valts in i kulturutskottet med ansvar för kultur- och idrottsfrågor. Amanda är nyinvald i riksdagen, men har en bred politisk erfarenhet som tidigare kommunpolitiker, partisekreterare och minister.

Annika Hirvonen, ledamot i Socialförsäkringsutskottet och talesperson för migration. Annika är riksdagsledamot sedan 2014, gruppledare sedan 2019 och har även företrätt partiet som vice ordförande i Justitieutskottet och som ledamot i Utbildningsutskottet. Annika är en stark debattör för en rättvis omställning och kommer fortsätta driva de frågorna i Socialförsäkringsutskottet.

Camilla Hansén, ledamot i Utbildningsutskottet. Camilla är riksdagsledamot sedan 2019 och har tjänstgjort i Konstitutionsutskottet och Utrikesutskottet. Sedan regeringsombildningen har hon även varit talesperson för högre utbildning och forskning. Hon är legitimerad gymnasielärare och tjänstledig från uppdraget som utredare i lärarutbildningsfrågor på Örebro universitet.

Daniel Helldén, ledamot i Trafikutskottet. Daniel är nyinvald i riksdagen och har de senaste tre mandatperioderna suttit i kommunfullmäktige i Stockholm. Han har jobbat med trafikfrågor under en längre tid, bland annat som trafikborgarråd.

Elin Söderberg, ledamot i Näringsutskottet och talesperson för klimat och landsbygd. Elin är nyinvald i riksdagen. Hon har arbetat med energi- och klimatfrågor som konsult i egen firma. Förra mandatperioden var hon politiskt sakkunnig på statsrådsberedningens samordning med bland annat frågor som hör hemma i Miljö- och jordbruksutskottet och i näringsutskottet. Elin är en stark kommunikatör som har lyckats lyfta MP:s klimatpolitik på ett pedagogiskt sätt i hela landet.

Emma Berginger, ledamot i Försvarsutskottet. Emma är riksdagsledamot sedan 2018 och har tidigare varit ledamot i Trafikutskottet. Hon har även varit kommunalråd i Lund 2010-2018. Emma har ett stort intresse för internationella frågor och klimatomställning.

Emma Nohrén, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Emma är återvald till riksdagen efter ett uppehåll. Hon var ledamot 2014-18 och representerade då partiet i Miljö- och jordbruksutskottet och Utrikesutskottet. Emma är ordförande för Miljömålsberedningen och har en lång bakgrund i kommunpolitiken. Emma är särskilt kunnig när det gäller havs- och vattenfrågor.

Jacob Risberg, ledamot i Utrikesutskottet. Jacob är nyinvald riksdagsledamot. Han har sedan 2014 varit förtroendevald i Uppsala och Knivsta, där han bland annat varit ordförande i Samhällsutvecklingsnämnden. Han har arbetat med klimat- och biståndsfrågor i internationella sammanhang, inom Svenska kyrkan och som konsult inom energi- och klimatfrågor.

Jan Riise, ledamot i Civilutskottet. Jan är nyinvald riksdagsledamot. Han är distriktsordförande i Halland och aktiv i kommunpolitiken sedan 2014. Han är verksamhetsutvecklare på Chalmers med olika projekt inom hållbar utveckling. Mycket av arbetet i Civilutskottet kommer handla om hur den bebyggda miljön ska klara av de klimatförändringar vi står inför, det har Jan Riise forskat om.

Janine Alm Ericson, ledamot i Finansutskottet och talesperson för bistånd och pensionerna. Janine är riksdagsledamot sedan 2014. Hon har representerat partiet i Finansutskottet och Utrikesutskottet, varit gruppledare samt statssekreterare åt biståndsminister Per Olsson Fridh. Janine har en lång erfarenhet av regionalpolitik i Västra Götaland och kommunpolitik i Alingsås.

Leila Ali Elmi, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och talesperson för integration. Leila är riksdagsledamot sedan 2018. Hon har tidigare representerat partiet i Arbetsmarknadsutskottet och som talesperson i integrationsfrågor. Det kommer hon fortsätta göra även denna mandatperiod.

Linus Lakso, ledamot i Skatteutskottet och talesperson för energi. Linus är nyinvald riksdagsledamot. Han är ordförande för Miljöpartiets partistyrelse och gruppledare i Eskilstuna kommun. Linus är energiingenjör och har tidigare arbetat med utveckling av förnybar energi och som hållbarhetsspecialist på Eskilstuna kommun.

Rasmus Ling, ledamot i Konstitutionsutskottet. Rasmus är riksdagsledamot sedan 2014 och gruppledare sedan 2021. Han har varit ledamot i Skatteutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Justitieutskottet. Rasmus har en lång erfarenhet av politiskt arbete på kommunal och regional nivå. Han har också ett intresse för konstitutionella frågor och demokrati, som kommer att vara viktiga frågor kommande mandatperiod.

Rebecka Le Moine, ledamot inom EU-nämnden och talesperson för biologisk mångfald och djurrätt. Rebecka är riksdagsledamot sedan 2018. Hon har tidigare varit talesperson för Biologisk mångfald och representerat partiet i Skatteutskottet, Socialutskottet och Nordiska rådet. Hon har även varit språkrör för Gröna Studenter och arbetat som ekologkonsult. Hon är en stark kommunikatör i frågor om miljö och hållbarhet med ett brett nätverk både internationellt och i Sverige.

Ulrika Westerlund, ledamot i Socialutskottet och talesperson för HBTQI. Ulrika är nyinvald riksdagsledamot. Hon är ledamot i Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté, har bred erfarenhet från civilsamhället, främst hbtqi-rörelsen, med förtroendeuppdrag både i Sverige och Europa. Hon har en masterexamen i mänskliga rättigheter och har tidigare haft uppdrag som bland annat statlig utredare och projektledare på MUCF.

Åsa Lindhagen, ledamot i Justitieutskottet och talesperson för jämställdhet och barnrätt. Åsa är återvald som riksdagsledamot. Tidigare var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister och dessförinnan jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Hon var också ansvarig för barnrättspolitiken.

Relaterade nyheter

Daniel Helldéns språkrörstal på kongressen

Märta Stenevis språkrörstal på kongressen

Daniel Helldén är Miljöpartiets nya manliga språkrör

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter