Möt de fem gröna ministrarna i Sveriges regering

Lyssna

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har bildat regering för andra gången. Med fem gröna ministrar fortsätter vi ta ansvar för klimatet, jämställdheten och medmänskligheten. Möt våra nya ministrar!

Isabella Lövin, klimat- och miljöminister, vice statsminister

- Jag är mycket stolt och hedrad över att få uppdraget som Sveriges miljö- och klimatminister i en så avgörande tid. Det är vi som lever nu som fått förtroendet att ta ansvar för politiken i Sverige och i världen och se till att vi gör den omställning som krävs

Som miljö- och klimatminister ska jag leda Sverige i arbetet att bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska genomföra den största gröna skatteväxlingen i svensk historia. Vi ska bygga ut järnvägen, börja bygga nya höghastighetsbanor och göra det möjligt att resa med tåg i hela Sverige. Vi ska också ska upphandla nattågstrafik till Europa och genomföra en lång rad andra reformer som gör Sverige grönare.

Samtidigt som vi prioriterar klimatet kommer vi använda våra gröna röster i regeringen till att stå upp för jämställdhet, demokrati och medmänsklighet. Både i Sverige och internationellt.

Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

- Jag är tacksam för förtroendet till uppdraget som finansmarknadsminister med ansvar för bostadsfrågor. Med en kraftfull grön skatteväxling så leder vi Sverige mot ett hållbart samhälle.

Mina prioriteringar under mandatperioden kommer vara finansiell stabilitet, en väl fungerande bostadsmarknad och att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.  

 

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering

– Jag känner en mycket stor glädje och tacksamhet över att få möjligheten att jobba med jämställdhetspolitiken och arbetet mot segregation och diskriminering.  Vi kan inte bygga ett starkt samhälle utan att ta krafttag mot förtryck och rasism och tydligt stå upp för alla människors lika värde.

Jag har tidigare varit socialborgarråd i Stockholms stad och där har jag jobbat med barns rättigheter och arbetet mot våld och förtryck. Vi måste nu se till att driva arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck med kraft. Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten att bestämma över sina egna liv.

Jag brinner också för barns rättigheter och ska se till att vi jobbar hårt för att ge alla barn en bra start i livet.

Amanda Lind, kultur-, demokrati-, och idrottsminister

– Som kultur- och demokratiminister ser jag verkligen fram emot att arbeta för mer kultur till fler. Oavsett var du bor och vem du är ska du ha tillgång till kultur i hela landet. Alla barn och unga ska ha god tillgång till kultur och skapande.

Kulturen är och ska vara fri. Miljöpartiet gick till val på att förbättra kulturskapares villkor. Det ska vara möjligt att bli förälder eller gå i pension med drägliga ekonomiska villkor.

Det fria ordet ska värnas, demokratin säkras och den granskande fria journalistikens oberoende stärkas. Våra nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter ska stärkas.

Som idrottsminister blir barn och ungas tillgång till idrott en viktig del. Idrotten är en fantastisk folkrörelse och jag är glad över att vi kunde höja stödet till idrotten förra mandatperioden och hoppas nu kunna stärka det ytterligare.

 

Peter Eriksson, biståndsminister

- 65 miljoner människor lever på flykt. 120 miljoner människor är i behov av akut humanitär hjälp. Klimatkrisen är här och den biologiska mångfalden i världen minskar drastiskt. Att bygga fred och fungerande rättsstater är avgörande för att skapa framtidstro för fler. Svenskt bistånd har idag starkt stöd och är viktigare än någonsin.

Jag är stolt och glad över att få förtroendet att leda det livsviktiga arbetet för en bättre värld.

För den gröna rörelsen har det internationella utvecklingssamarbetet alltid varit centralt. Sveriges röst i världen består inte, och bygger inte, på en järnnäve som skrämmer och hotar. Respekten och inflytandet handlar snarare om en varm, öppen, men bestämd hand för samarbete och utveckling. Ett varumärke av svenskt helylle. En lovvikavante från norr.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: