MP: Avskaffa politiskt tillsatta nämndemän

Det förlegade systemet med politiskt tillsatta nämndemän behöver göras om i grunden. Nämndemän bör utses av en opolitisk instans. Det är hög tid att vi kapar banden till politiken för att värna rättssäkerheten. 

Efter den senaste skandalen kring de nämndemän som dömde i det så kallade ”snippamålet” så vill Miljöpartiet att nämndemannasystemet reformeras. Men det är inte bara snippadomen som föranleder att systemet görs om.

– Vi har sett flera olika situationer. Det kom en studie från Uppsala universitet 2015 som visade att politisk färg påverkade utgången i migrationsmål väldigt tydligt, där avslag var mycket vanligare med SD-nämndemän och bifall vanligare med V-, KD- eller MP-nämndemän, säger Märta Stenevi, MP.

Kapa kopplingen till politiken

Den som vill bli nämndeman idag måste kontakta ett politiskt parti och anmäla intresse. Nominering görs sedan av partierna, men uppdraget är opolitiskt. Tanken med ”lekmannadomarna” är att de ska spegla Sveriges befolkning, men kåren är inte längre särskilt representativ utifrån ålder, kön och bakgrund. Systemet kom till i en tid då fler engagerade sig i politiska partier.

– Det är en rest från en tid när det fanns en väldigt stor klasskillnad i domstolarna. Man införde det här systemet för att också arbetarklassen skulle få representation, säger Stenevi till TT.

Miljöpartiet ser fortfarande ett värde i att folk utanför juristkåren har inflytande över rättssystemet men nämndemän bör i framtiden tillsättas av en opolitisk instans.

– Vi vill se en reform av nämndemannasystemet som helt kapar det politiska inflytandet över domstolarna, fortsätter Stenevi.

Värna rättssäkerheten

Ett förslag skulle kunna vara att Domstolsverket utser lekmannadomare. Advokatsamfundet lyfter fram ett annan förslag där länsstyrelserna skulle få ett sådant uppdrag. MP vill inte låsa sig vid något utan tycker att en större utredning behöver tillsättas för att se över hur systemet ska reformeras.

– Nu har vi satt ned foten och fattat beslut om att vi måste skilja domstolarna från politiken. Det är kanske dags att också släppa en viss naivitet kring att Sverige är en omutbar rättsstat. Ett domstolssystem som är riggat så att det kan påverkas av politiken innebär en risk för rättssäkerheten, avslutar Märta Stenevi.

Nämndemännens uppgift

De allmänna domstolarna avgör brottmål, tvistemål och ärenden. Nämndemän är med och dömer vid brottmål och familjemål. De senare rör ofta frågor om vårdnad, boende och umgänge och underhåll i samband med skilsmässa om parterna inte är överens.

Vid förhandling i tingsrätt deltar tre nämndemän under ledning av en juristdomare, rättens ordförande. Vid förhandling i hovrätt deltar två nämndemän och tre juristdomare.

Mål och ärenden avgörs utifrån vad som kommer fram under själva förhandlingen vilket innebär att nämndemännen inte läser material i förväg. Inför förhandling i hovrätt kan det ibland vara aktuellt att nämndemän behöver läsa material från tingsrätten.

Källa: Sveriges Domstolar

 

Relaterade nyheter

MP:s krispaket för bostadsmarknaden

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Biologiska mångfaldens dag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter