Miljöpartiet begär särskild debatt efter klimatdom

Efter Europadomstolens uppmärksammade dom i veckan, som slog fast att Schweiz har kränkt mänskliga rättigheter genom att misslyckats med att nå sina utsläppsmål, och Klimatpolitiska rådets totala sågning av regeringens undermåliga klimatpolitik, begär nu Miljöpartiet en ny klimatdebatt i riksdagen.

Europadomstolen har nyligen slagit fast att stater genom att föra en otillräcklig klimatpolitik kan bryta mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Den 9 april fälldes Schweiz för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda de målsägande från klimatrelaterade brott mot artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Domstolen fann kritiska brister i Schweiz process för att få på plats relevanta nationella reglerande ramverk och pekade även på landets misslyckande att kvantifiera nationella utsläppsbegränsningar.

– Den här domen sätter fingret på kopplingen mellan otillräcklig klimatpolitik och konsekvenser för mänskliga rättigheter. Domen fastslår att regeringar som inte agerar i klimatfrågan faktiskt skadar sin egen befolkning. Det är en otroligt viktig poäng, säger Elin Söderberg, MP:s talesperson för klimat och landsbygd.

Sverige knappast bättre

Ulf Kristerssons regering driver en politik som ökar utsläppen i en tid när de måste minska radikalt. Klimatpolitiska rådets rapport från 2024 slog fast att regeringens klimatpolitiska handlingsplan inte lever upp till klimatlagens krav, att den bortser från de etappmål för 2030 som riksdagen har fastställt, samt till stor del saknar utsläppsprognoser och tidsangivelser för politikens genomförande. Rådet understryker även att regeringens påstående att handlingsplanen leder ”hela vägen till nettonoll” brister i saklighet och är missvisande.

I sin rapport från förra året slog Klimatpolitiska rådet fast att regeringen är den första på över 20 år som ökar Sveriges utsläpp. Klimatredovisningen till regeringens senaste budgetproposition visar att Sverige med regeringens politik beräknas missa samtliga nationella och EU-gemensamma klimatmål.

– Domen säger inte vad politiken ska göra, men att politiken måste göra något. Och det är  en otroligt viktig skillnad. Nu har vi en regering som duckar allt ansvar och kör huvudet i sanden. Det skadar Sverige, fortsätter Elin Söderberg.

Med anledning av det som anförs ovan om Europadomstolens dom, Klimatpolitiska rådets slutsatser och klimatfrågans betydelse för det svenska folket är det angeläget att riksdagen får debattera denna fråga.

Här kan du läsa intervjun med Elin Söderberg i Aftonbladet. 

Relaterade nyheter

Hjälp naturen att hjälpa oss

Stora skiljelinjer i synen på public services framtid

Rädda kornas rätt att beta från högerpartiernas attack

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter