MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Centerpartiet påstår sig värna skogsägare, men driver konsekvent en politik som gynnar de stora skogsindustrierna på bekostnad av Sveriges hundratusentals privata skogsägare. De få som vinner på dagens skogsbruk är skogs- och massaindustrins aktieägare. Det är dags att Centerpartiet är ärliga med att det är dessa aktieägares intressen som partiet sätter främst, och inte de många små- och medelstora skogsägarnas, skriver EU-parlamentariker Pär Holmgren.

Att sälja träd som råvara till skogsindustrin är det vanligaste sättet för skogsägare att få inkomster från sin skog. Men trots att efterfrågan är stor, har Sveriges skogsägare länge dragits med krympande lönsamhet.

Sedan 50-talet har betalningarna till Sveriges skogsägare halverats. De senaste åren har svensk skogsindustri gjort rekordvinster, samtidigt som landets skogsägare haft lägst lönsamhet i hela Europa. Trots viss uppgång det senaste året (främst till följd av kriget i Ukraina), tycker bara drygt hälften av skogsägarna att lönsamheten är tillfredsställande. År 2022 ansåg bara fem procent att lönsamheten var mycket god.

Ett systemfel som gynnar skogsindustrin

Det här är ett systemfel – och den som lyssnar hör att även markägarna själva håller med.

I Ekots granskning av avverkningar i fjällnära skog intervjuas en skogsägare i Jämtland som avverkat efter att ha blivit kontaktad av en virkesköpare. Skogsägaren ångrade sig i efterhand och konstaterade att “Det var det mest olönsamma jag någonsin har varit med om.”

I en enkät från 2022 svarade 75 procent av 750 tillfrågade skogsägare i Jämtlands län att de vill veta mer om alternativ till kalhyggesbruk. Hälften av dem svarade att de var intresserade av att bruka sin egen skog hyggesfritt, och omkring 70 procent uppgav att de fått väldigt lite information om hyggesfria alternativ.

Skogsägarna vill se en omställning

Härom året skrev över 250 skogsägare under ett upprop i SvD där de krävde en omställning till ett mer naturnära skogsbruk. När Ulf Kristersson i valrörelsen 2022 skickade brev till Sveriges alla skogsägare fick han följande svar från en markägare:
“Kan du förklara för mig hur det är bra för min äganderätt att dra ner de pengar som avsätts för att betala skogsägare som vill skydda sin skog från avverkningar så att den enda vägen framåt blir att fortsätta att avverka till underpriser för att tillgodose industrins behov av billigt virke?”

En synnerligen relevant fråga.

De senaste åren har allt fler initiativ, organisationer och företag med fokus på hyggesfritt och naturnära skogsbruk etablerat sig, däribland Naturnära skogsbruk i Tiveden, Skogens Mångbruk och Plockhugget. Gemensamt för alla dessa initiativ är att de har just markägarnas lönsamhet i fokus. I dessa sammanhang kopplas omställningen till mer naturnära skogsbruksmetoder till ökad valfrihet för markägarna, inte inskränkt äganderätt.

Dagens skogsbruk har många förlorare

Det råder alltså ingen brist på nyskapande krafter som försöker förändra svenskt skogsbruk. Men motståndet, politiskt frontat av Centerpartiet, är minst sagt hårt.

Högst upp på Centerpartiets agenda står att skydda det idag fullständigt dominerande industriella kalhyggesbruket. I EU har Centern exempelvis röstat nej till följande: 1) Lag om att återställa förstörd natur, 2) Strategi för biologisk mångfald samt 3) Lag som ska motverka skogsskövling och skogsförstörelse i och utanför EU.

Dagens skogsbruk har få vinnare men många förlorare. Bland förlorarna finns Sveriges hundratusentals små- och medelstora markägare som dras med usel lönsamhet. Till förlorarna hör även naturturismen, rennäringen och de landsbygdsbor som inte själva äger skog och får se sin “hemmaskog” kalavverkad intill knuten.

De få som vinner på dagens skogsbruk är skogs- och massaindustrins aktieägare. Det är dags att Centerpartiet är ärliga med att det är dessa aktieägares intressen som partiet sätter främst, och inte de många små- och medelstora skogsägarnas.

Pär Holmgren, EU-parlamentariker

Du hittar artikeln här.

 

Relaterade nyheter

Vi måste skydda våra skogar – mejla miljöministern

DN Debatt. ”Skydda den svenska skogen för att minska uppvärmningen”

Miljöpartiet säger nej till Centerns bud

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter