MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

Sverige ska vara en tydlig röst för fred, frihet och ömsesidig kärnvapennedrustning i världen – såväl inom som utanför Nato. Därför röstar vi nej till DCA-avtalet i riksdagen, skriver språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén, och Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson Emma Berginger på Expressens debattsida.

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge med anledning av Rysslands krig i Ukraina och ökade geopolitiska spänningar i världen. Miljöpartiet vill se ett stärkt totalförsvar, civilt såväl som militärt samtidigt som vi fortsätter att stötta Ukraina på alla tillgängliga sätt och verkar för fred, frihet och säkerhet i världen.

Vi röstade nej till ett svenskt medlemskap i NATO men respekterar den breda majoritet som röstade för ett inträde i försvarsalliansen, och det är nu det vi har att utgå ifrån när vi bygger vår säkerhets- och försvarspolitik. Med det finns flera skäl till varför ett undertecknandet av DCA-avtalet är fel väg att gå:

  • Kärnvapen ska inte finnas på svensk mark, varken i freds- eller krigstid. Vi vill se en lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium innan ett avtal likt detta ens kan komma upp på bordet. Kärnvapen på svensk mark skulle utgöra en måltavla och öka hotnivån mot Sverige och bidra till en osäkrare värld. Sverige har historiskt sett varit en stark aktör för kärnvapennedrustning i världen. Det vill vi fortsätta vara.
  • Avtalet har skrivits under utan en bred offentlig debatt eller folklig förankring. Det finns frågetecken kring avtalets innehåll och implementering som borde ha lösts ut innan regeringen skrev under, vilket flera remissinstanser har lyft.
  • Svensk samtyckeslag ska gälla alla i hela Sverige. Avtalet tydliggör att USA har rätt att i egna domstolar döma sina militärer och andra personer som jobbar för den amerikanska styrkan i enlighet med amerikansk lagstiftning för brott de begått i Sverige  om inte Sverige tar tillbaka den rätten, eller om brottet bara är straffbart i Sverige. Trots det framgår i propositionen att sexualbrott kommer lagföras av amerikansk militärdomstol. Detta trots att Sveriges sexualbrottslagstiftning är skarpare än amerikansk i och med att vår lag baseras på samtycke. Det är helt oacceptabelt. Sverige måste ta tillbaka domsrätten i alla fall som skulle kunna vara ett brott mot sexualbrottlagstiftningen.
  • Trots att avtalet är tydligt med att svensk lagstiftning och internationella åtaganden ska respekteras, finns historiska skäl att ifrågasätta efterlevnaden av detta. Europadomstolen har dömt både Polen, Litauen och Rumänien för att CIA utövat tortyr på amerikanska baser inom landets territorium. Något sådant får aldrig förekomma i Sverige.
    Det avtal som regeringen nu har skrivit under lämnar en alltför avgörande fråga öppen – frågan om kärnvapen på svensk mark. Då regeringen inte på ett tydligt sätt stängt dörren för kärnvapen på svenskt territorium kan Miljöpartiet inte överväga att rösta ja till detta avtal. Vi kommer också att stödja Vänsterpartiets begäran om en vilandeförklaring av frågan när den kommer upp till omröstning i riksdagen i veckan. En vilandeförklaring skulle ge regeringen en möjlighet att lösa den för oss avgörande frågan att ta fram en lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium.

Vi förstår att det kommer att behövas ett avtal – men det ska ingås efter en ordentlig offentlig debatt och med tydlig information gentemot det svenska folket om vad som gäller på svensk mark. Frågorna kring avtalet med USA är alltför många.

Daniel Helldén, språkrör för Miljöpartiet

Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet

Emma Berginger, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson (MP) 

 

Artikeln är publicerad i Expressen. 

Relaterade nyheter

Daniel Helldéns Almedalstal 2024

MP: En valfrihetsreform för skogsägarna

Statsministern KU-anmäls av MP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter