MP föreslår undervisning i psykisk hälsa

Miljöpartiet satsar på att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Vi föreslår att ett antal skolor på ska få införa undervisning i psykisk hälsa, inom ramen för ämnet idrott och hälsa.

– Vi måste bryta den epidemi av psykisk ohälsa som finns bland unga idag. Den har fått fortgå alldeles för länge, och den är ett hinder för ungas lärande och för ungas makt över sitt liv och sin framtid. Och det är såklart jättemycket vi behöver göra då, och det här är ett sätt vi skulle kunna arbeta för att stärka ungas egna kunskaper om hur man jobbar för att ta ledarskap över sitt eget liv, säger Gustav Fridolin till P3 Nyheter under fredagen.

Undervisningen ska ske som en del av de 100 extratimmar i idrott och hälsa som införs i grundskolan från och med 1 juli 2019. Miljöpartiet vill att ett antal skolor ska få gå före och på försök bedriva sådan undervisning, och att försöket utvärderas av forskare för att se om detta är något som ska genomföras på bred front.

Relaterade nyheter

Detta fick vi igenom i regering

Ett samhälle för alla människor

Satsning för ett hållbart arbetsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter