MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Lag mot kärnvapen i Sverige

Miljöpartiet kräver att riksdagen omedelbart antar en ny lag som förbjuder kärnvapen i Sverige, både i freds- och krigstid. 

– Vi måste fortsätta arbeta för en nedrustning av kärnvapen, säger Märta Stenevi till TT.

Miljöpartiet vill att kärnvapenförbudet gäller all form av införsel av kärnvapen på svenskt territorium.

– Vi vill att riksdagen tar ställning till de här kraven, säger språkröret Märta Stenevi.

Därför begär vi att få väcka en särskild motion i riksdagen med flera krav inför Sveriges anslutningsförhandlingar med Nato.

Kärnvapen får aldrig accepteras

Det behövs en nationell lagstiftning, utifall att Nato vid ett senare tillfälle ställer krav på medlemsstaterna att acceptera kärnvapen, säger Märta Stenevi.

– Den lagstiftningen gäller över Natos stadgar.

En liknande lagstiftning finns redan i Finland sedan en lång tid tillbaka. MP vill också att Sverige inte deltar i Natos särskilda kommitté för kärnvapen.

– Vi tycker att Sverige ska fortsätta arbeta för nedrustning och avskaffandet av kärnvapen. Att då samtidigt sitta med och delta i en grupp som ska rikta kärnvapen mot specifika mål blir snarare att legitimera användningen.

Behövs ett demokratikrav

Miljöpartiet vill att Sverige driver principen att kärnvapen aldrig får användas om en kärnvapenmakt inte först attackeras av kärnvapen. Vi vill också att Sverige ska vara pådrivande för att öka respekten för demokratiska värderingar inom Nato och för att alliansen ska införa ett ”demokratikrav”.

– Här har vi bara det senaste dygnet fått tydligt bevisat hur Turkiet ställer krav och förväntar sig hur Sverige ska anpassa sin utrikespolitik utifrån vad som passar den turkiska regimen och inte utifrån vad Sverige självständigt bedömer vad som är rätt och riktigt, säger Märta Stenevi.

Flera av våra riksdagsledamöter begär nu att få väcka motionen med hänvisning till Riksdagsordningens regler om händelse av större vikt, vilket innebär att motionen kan behandlas trots att riksdagens motionstid gått ut.

– Jag utgår från att den kommer att behandlas av riksdagen, och att det görs omgående, säger Stenevi.

Läs mer

Läs artikeln i Aftonbladet 

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter