MP kräver mer pengar till sjukvården

Idag har Miljöpartiet krävt att regeringen omedelbart skjuter till de pengar som krävs för att förhindra uppsägningarna inom sjukvården. På en presskonferens tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna presenterade Miljöpartiet ett gemensamt utskottsinitiativ som kräver att regeringen skyndsamt ger sjukvårdsregionerna besked och lägger fram en budget som ser till att människor inte sägs upp inom vården. I rådande krisläge är det oacceptabelt att statsministern backar från sitt löfte om att ingen ska sägas upp i svensk sjukvård.

– Sveriges sjukvård befinner sig i ett krisläge. Sverigedemokraterna och regeringen har genom att så kraftigt underfinansierat vården gjort att de allra allra flesta av Sveriges regioner nu befinner sig i ett läge där nedskärningar tvingas fram. Det i ett läge när det rakt motsatta hade behövts. Det är totalt oacceptabelt, säger Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson (MP).

Allvarligaste krisen sedan 90-talet

Sveriges regioner befinner sig i den allvarligaste ekonomiska situationen sedan 1990-talskrisen. Den höga inflationen har slagit hårt mot våra offentliga verksamheter. De tillskott som beslutades i budgetpropositionen för 2024 täcker inte på långa vägar behoven, vilket Sveriges Kommuner och Regioners oktoberprognos visar. Siffrorna i prognosen var chockartade; utan åtgärder förespådde SKR att kommunsektorn kommer att gå med 31 miljarder i underskott i år – varav regionerna står för 24 miljarder.

I ett läge när sjukvården egentligen skulle behöva växa, med fler anställda, fler vårdplatser, fler vårdcentraler och bättre beredskap, så leder SD-regeringens prioriteringar till uppsägningar, försämrade arbetsvillkor, sämre patientsäkerhet och nedskärningar.

Regeringen sviker regionerna

När Sveriges regioner återkommande har flaggat för krisen och efterfrågat mer resurser har statsministern hävdat att regeringen inte ska lämna dem i sticket. Så sent som den 10 februari lovade statsminister Ulf Kristersson att regeringen ska lägga fram en budget som säkerställer att människor inte behöver sägas upp i den svenska sjukvården. Det är ett löfte till alla anställda i vården som han nu verkar svika. I veckan backade Ulf Kristersson från sitt löfte till sjukvården och det nya beskedet till svensk sjukvård är nu endast att regeringen ska hjälpa regionerna ”så långt det är möjligt.”

– Det är helt oacceptabelt när sjukvården befinner sig i ett katastrofläge. Nu är det upp till bevis för regeringen att visa att man klarar av att säkra de medel som krävs för att svensk sjukvård här och nu ska klara av sitt uppdrag – och i framtiden säkra den trygghet som du och jag behöver varje dag, fortsätter Janine Alm Ericson.

Utskottsinitiativ om extra resurser

För att sätta press på regeringen har Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lagt ett utskottsinitiativ i Sveriges riksdag idag som tar statsministern på orden. Initiativet är formulerat efter statsministerns uttalande och innebär att regeringen åläggs att

  • skyndsamt ge sjukvårdsregionerna besked samt också
  • lägga fram en budget som ser till att människor inte sägs upp i den svenska sjukvården

–  Istället för applåder och sparkrav måste Sveriges vårdpersonal ges bättre arbetsvillkor och fler kollegor och alla patienter ska kunna lita på att vården finns där när vi behöver den. Regeringen har alla verktyg som krävs för att agera och skjuta till de pengar som krävs innan det är försent. Nu är det upp till bevis: är statsministerns fina ord om att ingen ska behöva sägas upp i vården någonting värda?, säger Janine Alm Ericson.

Relaterade nyheter

MP kallar klimatministern till utskottet

MP begär särskild debatt efter klimatdom

MP kritisk till EU:s asyl- och migrationspakt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter