MP kritisk till EU:s asyl- och migrationspakt

EU-parlamentet röstar ja till en ny migrationspolitik för EU – “Ingen anledning att fira”

EU-parlamentet har idag beslutat om en ny asyl- och migrationspolitik för EU. Överenskommelsen, som kallas EU:s asyl- och migrationspakt, består av ett tiotal olika lagstiftningar som tillsammans skapar ett nytt ramverk för hur EU ska hantera migration och ta emot asylsökande framöver. Överenskommelsen har fått skarp kritik från både människorättsorganisationer, jurister och forskare, som menar att den nya lagstiftningen är inhuman och oförenlig med FN:s flyktingkonvention.

Under eftermiddagen samlades fler än 80 civilsamhällesorganisationer utanför EU-parlamentet för att protestera mot överenskommelsen.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, kommenterar:

– För Miljöpartiet och för människor på flykt är dagens beslut ingen anledning att fira. Med migrationspakten kommer lidandet att öka i alla led, asylrätten urholkas och det blir svårare både att ta sig till och få skydd i EU. För oss som tror på internationell solidaritet och ett humant Europa är det en sorglig dag.

Försämrade villkor för asylsökande

Överenskommelsen innebär bland annat att betydligt fler asylsökande än tidigare kommer att nekas en ordinarie asylprövning och istället genomgå en påskyndad process. Under tiden som processen pågår kommer migranter med stor sannolikhet att placeras i förvar vid EU:s yttre gränser, i regel i upp till tolv veckor och i många fall betydligt längre. Barn och barnfamiljer kommer inte att undantas.

Personer som anländer till EU från eller via så kallade “säkra tredjeländer”, som Tunisien, Egypten och Turkiet, kommer att kunna avvisas utan en prövning i sak av individuella skyddsskäl. Migrationsrättsliga organisationer varnar för att systemet kommer att leda till att människor som har rätt till skydd istället utvisas till länder där de riskerar att utsättas för livsfara, våld och omänsklig behandling. Risken är särskilt stor för särskilt sårbara grupper, som oppositionella, minoriteter och hbtqi-personer.

– De nya reglerna innebär i praktiken att människor, inklusive barn, systematiskt kommer att spärras in vid EU:s gränser och att människor som har rätt till skydd inte kommer att identifieras, utan istället skickas till länder där de utsätts för våld och förföljelse. Det är ett system som helt ignorerar EU:s internationella förpliktelser och underminerar asylrätten, säger Alice Bah Kuhnke.

En skev ”solidaritet”

En annan, central del av överenskommelsen är den nya mekanismen för så kallad “obligatorisk solidaritet”. Mekanismen innebär att medlemsländer kommer att kunna bidra till EU:s gemensamma migrationssystem på tre olika sätt: genom att ta emot asylsökande, bidra ekonomiskt eller finansiera migrationsrelaterade projekt i länder utanför EU. Projekt i tredjeländer uppges kunna utgöras av projekt som syftar till att minska migrationen till Europa. Det är upp till medlemsländerna själva att avgöra på vilket sätt man väljer att bidra till systemet. Tomas Tobé, Moderaterna, har varit EU-parlamentets huvudförhandlare för den nya lagen. Alice Bah Kuhnke är djupt kritisk till hur systemet kommer att fungera i praktiken.

– Det går inte att tala om ett system byggt på “obligatorisk solidaritet” när det kommer att vara fullt lagligt att visa solidaritet genom att betala tunisisk gränspolis för att hålla migranter borta från Europa. Dessutom kommer systemet inte att lösa problemet med att länderna i södra Europa tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar för asylmottagandet, säger Alice Bah Kuhnke.

EU kommer nu att påbörja implementeringen av den nya migrationslagstiftningen. Miljöpartiet kommer noggrant att följa processen. Tillsammans med progressiva politiska krafter och civilsamhället kommer vi att arbeta för ett EU som respekterar mänskliga rättigheter och säkerställer att alla EU-länder tar ett gemensamt ansvar för människor på flykt.

Relaterade nyheter

MP har bästa politiken för färre flyktingar i världen

Trots nya övergrepp – Turkietavtalet kvarstår

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter