MP: Oacceptabelt att regeringen mörkar klimatskadan

Miljöpartiet KU-anmäler finansminister Elisabeth Svantesson (M) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) för att ha lämnat vilseledande uppgifter i budgeten kring hur stor klimatpåverkan politiken kommer att ha fram till år 2030. Under en presskonferens idag presenterar Miljöpartiets klimatpolitisk talesperson Elin Söderberg nya siffror som visar regeringens verkliga klimatskada och förtydligar våra krav på klimathandlingsplanen.

Idag kan Miljöpartiet presentera ytterligare ett sätt som regeringen vilselett oppositionspartier, journalister och allmänheten på. I klimatredovisningen till regeringens budget står det att utsläppen beräknas öka med 5,9–9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030, siffror som avviker från ett diagram över utsläppsutvecklingen. Miljöpartiet har därför låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på utsläppen, och kommit fram till att den totala utsläppsökningen fram till 2030 skulle landa på runt 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den verkliga klimatskadan fram till och med 2030 är fem gånger värre än den högsta siffran regeringen velat redovisa.

– Det är oacceptabelt att regeringen mörkar och vilseleder om utsläppen på det här sättet. Det här höjer givetvis kraven på klimathandlingsplanen avsevärt – skadan som planen måste reparera är mycket större än vad som hittills kommunicerats, säger Elin Söderberg, klimatpolitisk talesperson (MP), som ligger bakom anmälan.

Inte första gången regeringen vilseleder

Regeringen har gång på gång gjort kraftigt vilseledande och i vissa fall osanna uttalanden om klimatpolitiken. När Ulf Kristersson tillträdde som statsminister inledde han med att felaktigt påstå att Sverige redan på 70-talet blev en av världens första ”nästan fossilfria industrinationer”. Energi- och näringsminister Ebba Busch i sin tur påstod att hon inte visste hur sänkt skatt på bensin och diesel påverkar utsläppen, trots att alla underlag fanns. Senaste uttalandet kom från miljö- och klimatminister Romina Pormokhtari som påstod att klimatlagen bara anger att planen “bör” komma innan årsskiftet.

Misstroende mot klimatministern

Miljöpartiet har tidigare meddelat att vi är beredda att rikta ett misstroende mot klimatminister Romina Pourmokhtari om inte klimathandlingsplanen kommer i tid och håller måttet. Idag förtydligar vi våra krav:

  • Regeringens handlingsplan måste innehålla åtgärder som reparerar HELA klimatskadan som man orsakat, och åstadkomma de utsläppsminskningar som krävs för att nå Sveriges klimatmål och de åtaganden Sverige har inom EU.
  • Redogöra för transportsektorns omställning till fossilfrihet med en plan för hur transportmålet till 2030 ska nås.
  • Planen måste även innehålla fullständiga, detaljerade och siffersatta beräkningar över hur den föreslagna politiken påverkar utsläppen på kort och lång sikt.
Vad klimatlagen kräver

Klimatlagen ålägger alla regeringar att föra en politik som utgår från klimatmålen och att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som visar hur regeringens samlade politik bidrar till att nå etappmålen till 2030 och 2040 och det långsiktiga utsläppsmålet till 2045. Lagen anger även att planen bör innehålla beräkningar som visar hur den föreslagna politiken påverkar utsläppen.

– Tyvärr har det kommit signaler om att regeringen inte kommer att redogöra för detta i den kommande klimathandlingsplanen. I läckta utkast till handlingsplan har man strukit beräkningar av politikens påverkan på utsläppen. När jag har frågat statsministern i riksdagens kammare om planen kommer att innehålla beräkningar har han inte kunnat ge mig raka svar. Detta trots att Klimatpolitiska rådet särskilt har tryckt på vikten av att åtgärderna beräknas, säger Elin Söderberg (MP).

Även Cop28 höjer kraven på handlingsplanen

Det internationella avtalet från Dubai höjer pressen på Sveriges regering och regeringens klimathandlingsplan på flera sätt. Globalt är man nu nämligen överens om att:

  1. Fasa ut det fossila – hittills har regeringen fasat in mer fossilt.
  2. Tredubbla produktionen av förnybar energi – hittills har regeringen aktivt försvårat för utbyggnaden av förnybar energiproduktion.
  3. Viktigast: Avtalet från COP28 understryker vikten av att accelerera handling under detta kritiska decennium – till skillnad från den svenska regeringen som bara velat prata om 2045 – 22 år fram i tiden.
Sverige i fel riktning

Allt hittills visar att Sverige rör sig i fel riktning. När regeringen talar om att Sverige är ledande är det i själva verket tidigare regeringars politik och svenska företags satsningar man försöker ta åt sig äran för – samtidigt ser vi att Sverige tappar från plats 5 till plats 37 i internationell rankning av världens länders klimatpolicy, sedan dess att vi i Miljöpartiet lämnade regeringen och den nya regeringen tillträdde.

Varken rättvisa eller omställning

Med den här regeringen får vi varken omställning eller rättvisa i en tid när Sverige behöver en rättvis omställning för hela landet.

– I ett och ett halvt års tid har Tidöpartierna ökat utsläppen av växthusgaser, bromsat Sveriges omställning, förvärrat klimatkrisen och hänvisat till den kommande klimathandlingsplanen. Våra krav är tydliga. Nu är det upp till Tidöpartierna att leverera en handlingsplan värd namnet, avslutar Elin Söderberg.

Relaterade nyheter

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter