Här är MP:s vårbudget

Idag har Miljöpartiet presenterat sin vårbudgetmotion som fortsätter lägga grunden för det gröna samhällsbygget, där hela Sverige kan känna framtidstro. Inramningen är utmanande med hög inflation, en eskalerande klimatkris och en orolig omvärld. Men till skillnad från regeringens passiva budget, som varken prioriterar välfärden eller tacklar klimatkrisen, satsar Miljöpartiet på stöd till de som behöver det, gröna investeringar och skydd av värdefull natur. I ett av världens rikaste länder har vi råd att stötta de mest utsatta och genomföra klimatomställningen. 

– Vi kan möta skenande priser och ökad fattigdom med mer fördelningspolitik och en större välfärd. Vi kan möta en eskalerande klimatkris med riktiga investeringar i den gröna omställningen. Och vi kan faktiskt möta en orolig omvärld med att fortsätta stå upp för demokrati, mänskliga rättigheter och internationellt utvecklingssamarbete, säger Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson, MP.

Så bygger vi det gröna samhället

I höstbudgeten lade MP grunden till det gröna samhället – ett samhälle som minskar såväl utsläppen som de ekonomiska klyftorna. Där ingick bland annat en investering på 100 miljarder i klimatomställningen, en stor utbyggnad av förnybar energi och satsningar på energieffektivisering. Vi stärkte även välfärden, i siffror 14 miljarder mer än regeringen på generella tillskott till kommuner och regioner. Med vårbudgeten fortsätter vi skapa förutsättningarna för ett mer rättvist och grönt Sverige.

En snabb klimatomställning och stopp av miljöslakten

Av alla utmaningar vi står inför är klimatförändringarna tveklöst det största hotet och här står regeringen handfallen. Larmen från IPCC och Klimatpolitiska rådet har varit högljudda men regeringen förblir passiv.

MP ser det akuta läget och gör offensiva satsningar för att sänka utsläppen, snabba på klimatomställningen, värna miljön och skydda den biologiska mångfalden. För att möta det planetära nödläget innehåller vår budget en kraftfull miljö- och klimatpolitik, som skapar nya gröna jobb, stärker skyddet av hav och natur. Vi stärker havsmiljöarbetet, ger fler chansen att köpa en elbil och satsar på kollektivtrafiken. Budgeten förbereder oss också på konsekvenserna vi redan ser av klimatkrisen och vi satsar en miljard kronor på klimatanpassning under 2023. Vi lägger även fram omställningsstöd till två branscher, fiskenäringen och minkfarmerna. Vi vill flytta ut trålgränsen för det kustnära fisket och införa ett totalt fiskestopp på ålen, yrkesfiskarna och de som innehar ålfiskerätter ska kompenseras ekonomiskt.

Bryt fossilberoendet omgående

Det har aldrig varit tydligare än nu hur klimat och säkerhet hänger ihop. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. I Klimatpolitiska rådets rapport fick regeringen svidande kritik för sin klimatpolitik som gör att Sveriges nationella utsläpp ökar, något som inte hänt på två decennier. Vi behöver agera nu och MP vill därför se stora investeringar i den gröna omställningen framöver. Vi vill se 100 miljarder om året i investeringar som bygger det gröna samhället.

 Storsatsning för industrins omställning

Miljöpartiet har skapat förutsättningar för den gröna industrirevolutionen genom Industriklivet, Klimatklivet, Fossilfritt Sverige och de statliga gröna kreditgarantierna. Samtidigt som detta minskar utsläppen stärker det även näringslivets konkurrenskraft och bidrar till fler arbetstillfällen. För att stötta industrin ytterligare vill vi framöver se mer stimulanser för att energieffektivisera industrins processer och öka de kapitalintensiva gröna investeringarna. Klimatomställningen kommer att skapa hundratusentals nya jobb, varav många fortfarande är okända. För att möta den efterfrågan på kompetens som uppstår vill Miljöpartiet satsa mer på kompetensförsörjning för nya gröna jobb. Här väljer regeringen och Sverigedemokraterna återigen att gå i helt fel riktning när de skär ned på satsningar som ska se till att folk kan utbilda sig till de jobb som skapas inom den gröna omställningen.

Ett samhälle för alla

Allt fler hushåll har svårt att få pengarna att räcka till det nödvändigaste. Här krävs kraftiga åtgärder för att alla familjer ska ha råd med hyra och mat på bordet. Tyvärr lyste dessa satsningar med sin frånvaro i regeringens budget. Det är ovärdigt ett land som Sverige.

När behoven ökar och inflationen driver upp kostnaderna så måste de ekonomiska resurserna följa efter. Förutom de generella statsbidragen som Sveriges kommuner och regioner begärde i höstas presenterade Miljöpartiet i sin höstbudget en stor satsning för att kunna höja lönerna, möjliggöra anställning av fler inom vård och omsorg och samtidigt förbättra arbetsvillkoren. Inför vårbudgeten bad Sveriges Kommuner och Regioner regeringen om besked gällande statsbidragen för 2024, men regeringen gav inget sådant besked. Det gör däremot Miljöpartiet i sin vårbudget.

– Vi vill inte dra ned på välfärden. Därför meddelar vi redan nu att de generella statsbidragen i vår höstbudget kommer att vara 24 miljarder under 2024. Det handlar om vård för sjuka och äldre, det handlar om en skola som ska ge varje barn de bästa förutsättningarna för att lära sig, det handlar om kulturskolan och socialtjänsten. Det handlar om att bygga ett starkt samhälle tillsammans, säger Janine Alm Ericson, MP.

Vi vill även slopa matmomsen på basvaror, införa gratis frukost i skolan och att det förhöjda bostadsbidraget också ska märkas i plånboken hos de som uppbär försörjningsstöd.

– Vi vill bygga det gröna samhället där Sverige har världens bästa klimatarbete, där välfärden finns till för alla och där jämlikhet är en självklarhet, avslutar Janine Alm Ericson, MP.

Läs budgeten här.

Se presskonferensen på SVT här, från 02:50.

Relaterade nyheter

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter