MP, S och V kräver samtal om korankrisen

Koranbränningarna har bidragit till ett ökat terrorhot mot Sverige och med anledning av det förvärrade säkerhetsläget höll MP, S och V idag en gemensam pressträff där de kritiserade regeringen. Tillsammans lyfte de flera alternativa lösningar, som att se om lagstiftningen om hets mot folkgrupp är ändamålsenligt utformad. De krävde även att Ulf Kristersson (M) bjuder in till partiledarsamtal om hur Sverige ska hantera koranbränningarna och den medföljande säkerhetskrisen.

Årets koranbränningar har skapat en allvarlig säkerhetsrisk mot Sverige och regeringens svar på det ökade hotet går i fel riktning. Det säkerhetspolitiska läget har förvärrats av Sverigedemokraternas utspel och statsminister Ulf Kristersson (M) förblir passiv inför de konstruktiva förslag som lagts fram för att lösa korankrisen. Trots att han själv bedömer att vi har det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kräver nu att regeringen söker stöd i riksdagen för förslag som går att genomföra. Det handlar om att  inkludera andra åtgärder än att ändra ordningslagen, som statsminister Ulf Kristersson (M) har föreslagit.

– Regeringens svar hittills är utredningen om ordningslagen. Vi är kritiska till det snäva fokuset och ser att det kan få svåra konsekvenser. Förändringar av ordningslagen när det gäller rikets säkerhet kan sätta Sverige i händerna på auktoritära stater eller terrorgrupper, som kan diktera vad och vem som kan demonstrera i Sverige, sa språkrör Märta Stenevi (MP).

Kristerssons lösning att ändra i ordningslagen riskerar att ge främmande makt inflytande över svensk yttrandefrihet. Det behövs förslag som kan få brett stöd i Sveriges riksdag – inte som hänger på SD.

– Vi vill att utredningen breddas eller att en ny utredning tillsätts för att se över fler alternativ. Vi behöver både trygga Sveriges säkerhet och skydda utsatta grupper mot hets och hat. En stark yttrandefrihet kräver också skydd för minoriteter så att yttrandefriheten kan användas av alla på lika villkor. Vi förväntar oss ett svar från statsministern och en inbjudan till samtal om hur vi tillsammans kan göra Sverige säkrare, sa Märta Stenevi (MP).

Miljöpartiet anser:
  • Miljöpartiet oroas över det försämrade säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige, likväl som vi vänder oss emot provokationer mot muslimer i Sverige.
  • Miljöpartiet är negativa till att förändra ordningslagen, men kommer att delta i den parlamentariska referensgruppen på ett konstruktivt sätt.
  • Miljöpartiet ser en risk att auktoritära stater skulle utnyttja en skärpt ordningslag. Att begränsningarna eventuellt endast ska gälla utländska medborgare öppnar för diskriminering av vem som får demonstrera i Sverige.
  • Miljöpartiet är negativa till att införa blasfemilagar av dansk eller finsk typ.
    Miljöpartiet välkomnar att den nuvarande hetslagstiftningen prövas i domstol, så att prejudikat skapas huruvida koranbränningar kan falla in under hets mot folkgrupp-lagstiftningen. Om den visar sig inte göra det, så vill vi att en översyn av både lagen om hets mot folkgrupp och förargelseväckande beteende ska säkerställa grundläggande rättigheter, såsom demonstrations- och yttrandefriheten.

Här kan du se pressträffen i efterhand.

Relaterade nyheter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Stärk samernas rättigheter

Frys inte biståndet till Unrwa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter